Mätning av hälsomål ett kraftfullt verktyg

Hälsa Trots att alla vet att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång för att nå tillväxtmålet så satsas det alltför lite på hälsoarbetet. Att använda mätbara hälsomål kan vara ett sätt att få fart på detta.

Mätning av hälsomål ett kraftfullt verktyg
Några av medarbetarna hos Challengize. Foto: Challengize.

Många företag arbetar ganska slentrianmässigt med hälsoarbetet. Man erbjuder hälsotimmen och aktiviteter som passar bäst för de som redan tränar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nicholas Roman, som driver hälsokonsultföretaget Challengize, arbetar ständigt med att skapa hälsoutmaningar som är inkluderande och rättvisa.

Han betonar också vikten av att företagsledningen har mätbara mål kopplade till medarbetarnas fysiska hälsa.

– Detta eftersom hälsosamma medarbetare har en positiv inverkan på ett bolags lönsamhet vilket bland annat visar sig i form av ökad frisknärvaro och produktivitet, säger han.

Nicholas Roman visar på forskning som kommit fram till att för varje krona du satsar på fysisk aktivitet får du i snitt fem tillbaka i form av ökad frisknärvaro, kreativitet och produktivitet.

– Dessutom främjas gemenskap och stärks varumärket. Att ha roligt på jobbet är ett av de viktigaste kriterierna för kandidater och anställda i val av arbetsgivare.

Erbjuder en buffé

Nicholas Roman vill se fler ledningsgrupper som sätter mål kopplat till att varje medarbetare ska hitta sin rörelseglädje.

– Och detta ska göras genom att erbjuda en buffé av olika aktiviteter som låter alla medarbetare delta efter sina förutsättningar. Det är alltför vanligt att man uppmuntrar till aktiviteter som enbart passar de som redan är aktiva när den viktigaste målgruppen är de inaktiva. Det är ju framför allt de som behöver fångas.

– Träning måste kännas både glädjefullt och utmanande. Särskilt tufft är det innan man kommit över tröskeln och förbättrat sin kondition, säger Nicholas Roman. Foto: Challengize.
– Träning måste kännas både glädjefullt och utmanande. Särskilt tufft är det innan man kommit över tröskeln och förbättrat sin kondition, säger Nicholas Roman. Foto: Challengize. – Träning måste kännas både glädjefullt och utmanande. Särskilt tufft är det innan man kommit över tröskeln och förbättrat sin kondition, säger Nicholas Roman. Foto: Challengize.

Man bör alltså enligt honom hitta på olika aktiviteter, exempelvis löpning och lopp för de redan aktiva som behöver utmanas och föreläsningar, kostrådgivning eller personlig coachning för de som behöver extra inspiration för att komma i gång.

– På så sätt inkluderas alla i företagets hälsosatsning. Genomför man alltid samma aktivitet nås samma medarbetare hela tiden.

En del av företagskulturen

Nicholas Roman menar att hälsofrämjande initiativ ska vara en del av företagskulturen och att hälsosatsningen ska ingå i en långsiktig plan med tydliga mål.

– Den ska helt enkelt sitta i väggarna och byggas inifrån.

Nicholas Roman vill att företag ser fysisk aktivitet obligatoriskt på samma sätt som möten är det. Att ledaren förespråkar work life balance är ett steg i rätt riktning.

– Men då gäller det också för ledaren att vara en god förebild och visa vägen för sina medarbetare. Många ledningsgrupper måste bli bättre på att leva som de lär. Arbetet ska börja från toppen.

Han konstaterar att det blir motsägelsefullt när vd:n själv inte deltar under de fysiska aktiviteterna på grund av tidsbrist, eller skickar mejl under kvällar och helger.

En upplevelse av energitillskott

Det gäller att skapa utrymme för fysisk aktivitet.

– Och att använda en friskvårdstimme ska inte medföra en känsla av att behöva jobba i kapp utan medföra en upplevelse av energitillskott, ökad koncentration, produktivitet och kreativitet.

Det gäller att inspirera varje medarbetare till att upptäcka sin personliga rörelseglädje.

– Det kan handla om att springa i en vacker naturmiljö med en kollega i stället för på löpbandet eller att byta ut ett klassiskt möte över Zoom mot walk-and-talk. Att hitta sin drivkraft i träningen som adderar mervärde ökar chansen för att etablera en vana som håller i sig, säger Nicholas Roman.

Han konstaterar att många av oss är fullt medvetna om fördelarna för välmåendet att få in rörelse i vardagen men att det ändå kan vara långt mellan insikt och handling.

– Alla måsten kan påverka viljan att röra på sig. Träning måste kännas både glädjefullt och utmanande. Särskilt tufft är det innan man kommit över tröskeln och förbättrat sin kondition.

För den som kommit i gång med att träna gäller det nu att skapa långsiktiga träningsvanor.

– Det handlar om att få in tänket att träning är lika naturligt för oss som att borsta tänderna varje dag, för att kroppen ska fungera och minska risken för sjukdom.

Nicholas Roman konstaterar att konditionsträning fungerar som medicin för både hjärta och hjärna och rekommenderar att detta görs ungefär varannan dag för att få långsiktiga effekter.

– Forskningsstudier visar sänkt blodtryck hela tolv till tjugofyra timmar efter ett träningspass och förbättrad blodsockerreglering upp till fyrtioåtta timmar efter avslutat träningspass. Man sänker dessutom nivåerna av stresshormoner och får bättre sömnkvalitet.

Riktlinjer för fysisk aktivitet

Enligt Folkhälsomyndigheten består svenskarnas dagar i genomsnitt av femtioåtta procent stillasittande, trettioåtta procent lågintensiv rörelse och endast fyra procent rörelse på en hälsofrämjande nivå. De tog 2021 fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas.

Riktlinjerna är ett kunskapsstöd som kan vägleda organisationer och verksamheter i arbetet med att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Målgrupper för riktlinjerna är beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer och aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.

– I ett land som mår allt sämre till följd av inaktivitet har varje arbetsgivare ett viktigt ansvar att ta. Och tillhör ni dem som undrar hur ni ska hinna få in fysisk aktivitet i ert redan pressade schema, ja då är ni antagligen de som är i störst behov av en hälsosatsning, säger Nicholas Roman.

Problem med stillasittande arbete

Arbetsmiljöverket har också tagit fasta på att stillasittande är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär och ohälsa. Förra året inspekterad de 1 400 arbetsplatser med fokus på risker för långvarigt stillasittande. Inspektionsinsatsen resulterade i drygt 600 meddelanden om krav på att åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vanliga problem var brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan innebära. De inspekterade arbetsplatserna fanns i flera olika näringsgrenar, som exempelvis taxi- och transportföretag, IT- och redovisningskonsulter samt tandläkare och tandtekniker.

På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över 4–6 timmar om dagen och de har lite kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen.

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen både i Sverige och i övriga Europa. Långvarigt stillasittande och arbete i obekväma arbetsställningar uppges vara näst vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär.

5 exempel på aktiviteter som sprider rörelseglädje

 1. Kreativa lopp
  Luciarace, påskrace eller midsommarlopp? Endast fantasin sätter gränser. Att dessutom koppla ihop loppet med CSR-arbetet och springa för en god sak ökar känslan av välbefinnande ännu mer.
 2. Geocaching
  Ett populärt fenomen som varit svårt att gå miste om. Geocaching är en inkluderande aktivitet som handlar om att följa koordinatorer för att samla poäng i en app. Det kan jämföras med en modern version av orientering som kan utföras såväl cyklandes som springandes eller gåendes. På hundpromenaden, i sällskap av kollegor eller med familjen.
 3. GPS-konst och äventyrlig reflexbana
  På Järvabanan i Sollentuna har kreativiteten flödat. Utrustad med pannlampa får såväl stora som små tävla runt en lekfull reflexbana. I fjol formades en kontur av Batman på GPS-klockan för de som följde reflexerna rätt och i år Pippi Långstrump för att hedra Astrid Lindgren.
 4. Spinning i 3D-värld
  Varför inte ta med kollegorna på ett svettigt spinningpass under lunchen? Numera finns en uppgraderad version av spinning i virtuell 3D-miljö på utvalda gym där musik och atmosfär synkas med rörelserna för att skapa en peppig helhetsupplevelse.
 5. Önskeaktivitet
  Att låta medarbetarna få skicka in förslag på önskad hälsoaktivitet som sedan genomförs är ett klockrent tips för att inkludera varje individ – och upptäcka nya träningsformer som skapar rörelseglädje!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.