Många interimskonsulter får inte fast jobb till följd av sin ålder

HR & Arbetsmiljö Nästan var fjärde konsult mellan 50–64 år har valt interimsyrket till följd av åldersdiskriminering. Detta trots lång erfarenhet och hög yrkeskompetens. Det visar en ny enkätundersökning av Scandinavian Executive. 

Många interimskonsulter får inte fast jobb till följd av sin ålder
Erfarenhet bör ses som en tillgång både vid tillfälliga och fasta tjänster. Foto: Adobe Stock

Enligt en enkätundersökning från interimsförmedlaren Scandinavian Executive uppger 23 procent i åldern 50–64 år att de valt att bli interimskonsulter för att de inte fått någon fast anställning till följd av sin ålder.

– Majoriteten av de interimskonsulter vi anlitar är någonstans i åldersspannet mellan 50–64 år, då det ofta är de som marknaden efterfrågar. Men vi ser även att dessa kandidater inte erbjuds fast anställning i samma utsträckning som de yngre kandidaterna, säger Michael Gabrielsson på Scandinavian Executive.

I enkäten uppger nästan 80 procent inom ålderskategorin att de vanligtvis ersätter tjänster på högsta- eller mellannivån. 64 procent har uppdrag inom den högsta ledningsgruppen. Trots detta verkar det finnas förutfattade meningar om äldre kandidaters kompetens.

– Det är motsägelsefullt att man värderar senior erfarenhet när ett företag omstruktureras eller står inför stora förändringar, men inte när viktiga beslut ska tas på daglig basis. Erfarenhet bör ses som en tillgång både vid tillfälliga och fasta tjänster, avslutar Michael Gabrielsson på Scandinavian Executive.

Enkätundersökningen har genomfört i november 2021 på uppdrag av Scandinavian Executive och har skickats ut till 3 500 interimskonsulter. Totalt antal svaranden är 611 vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.