5 sätt för vd:ar att öka engagemanget

Ledarskap Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som vd kan göra direkt för att vända trenden. Här ger Caroline Fjellner, vd på &frankly, fem tips på vad du kan göra för att få teamet och medarbetare att bli mer engagerade.

5 sätt för vd:ar att öka engagemanget
Caroline Fjellner : Foto Felicia Yllenius

Pandemin har gått hårt åt teamkänslan. Det är en av sakerna &frankly ser i datan från förevarande år. Många känner sig ensamma och motivationen på jobbet har fått sig en törn. Frågan är hur man vänder trenden?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– När du som chef vill öka engagemanget i ditt team handlar det främst om att stärka mellanmänskliga relationer och få medarbetare att känna sig sedda, konstaterar Caroline Fjellner.

5 snabba tips som ökar engagemanget

1. Checka in och ut

Ett trevligt och personligt hej och hejdå varje dag får oss att känna oss sedda, oavsett om det levereras ansikte mot ansikte eller i chatt till den som jobbar hemifrån.

– De som jobbar hemma tenderar att hamna i en bubbla. Medarbetare kan nästan passera helt under radarn. Att som chef ha en löpande kontakt och att checka in och ut på dagarna är ett enkelt sätt att signalera: vi gör det här ihop. Det stärker lagkänslan.

2. Dela med dig av ett misslyckande

Psykologisk trygghet i en grupp är viktigt för innovation, samarbete och engagemang. I en trygg miljö kan vi dela med oss, också av sådant som inte har gått så bra.

– Som chef påverkar du kulturen väldigt mycket. Vågar du dela med dig av en situation när du kände dig osäker eller inte nådde fram som du ville, så öppnar det upp för att andra också ska våga. Du signalerar att ni alla är på en utvecklingsresa – även du som chef.

3. Påminn om varför ni är här

Att veta vilken riktning företaget har och att se värdet i sin egen insats är väldigt betydelsefullt för engagemanget.

– Påminn om målen och visionen som företaget har genom att sätta det ni gör i ett sammanhang, till exempel Vi gör ju det här för att det förbättrar vår nyförsäljning, som är ett av våra huvudmål eller Vår tjänst ger kunderna ett jättebra stöd i deras förändringsprocesser.

4. Be om någons åsikt

Ett sätt att bekräfta en person är att be om en åsikt. Till exempel Jag har skrivit den här texten men känner mig osäker på om jag fångat budskapet rätt. Kan du titta på det? eller Tycker du att vi ska satsa på det här projektet?

– Som chef går du lätt in i rollen att sitta med alla svar och vara så tydlig som möjligt. Men ledarskap handlar ju om att nyttja medarbetarna på bästa sätt.

5. Ge beröm direkt

Med direkt och specifik feedback får du personer att känna sig sedda och bekräftade både som personer och för deras kompetens.

– Bekräfta någon med positiva saker som du har uppfattat i en specifik situation. Gör det så snart det går. Då är det nära, både känslomässigt och i huvudet, och får störst påverkan. Till exempel Vilken tydlig genomgång du hade nyss. Delarna om budgeten var väldigt pedagogiska.

– Undvik allmängiltigt slentrianberöm. Koppla i stället till något specifikt som var extra bra.

I pandemins spår märks också en ökande rörlighet på arbetsmarknaden. Allt fler svenskar överväger att byta jobb. För chefer som vill ha kvar sina medarbetare är engagemang en nyckel, menar Caroline Fjellner.

– Ökat engagemang gör det roligare att gå till jobbet! Det hjälper oss att trivas på arbetsplatsen. Engagemang skapar gladare människor och i förlängningen en mänskligare värld, avslutar hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.