”Man behöver inte vänta tills man är chef för att vara ledare”

Utmärkelse Hon är uppväxt i en företagarfamilj och ser kvalitet som något som skapar värde för många, från hyresgäst till hela samhället. Jenny Jonsson är vd för ByggVesta och ”Framtidens kvinnliga ledare 2022”.

”Man behöver inte vänta tills man är chef för att vara ledare”
Jenny Jonsson, nyligen prisad vd, vill skapa långsiktiga värden med sitt arbete i ByggVesta. Foto: Anneli Larsson

Chefsorganisationen Ledarna rankar varje år landets 75 främsta unga kvinnor ”som nått chefspositioner och som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap”. Detta år gick priset Framtidens kvinnliga ledare till Jenny Jonsson, vd för det familjeägda bygg- och fastighetsbolaget ByggVesta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hon är också medgrundare till Yalla Rinkeby, ett socialt arbetsintegrerat företag som verkar för att ge utrikesfödda kvinnor större förutsättningar till arbete och förbättrad livskvalitet.

Jenny Jonsson är svenskamerikan, uppväxt i Seattle och med en yrkesbakgrund som managementkonsult. För två år sedan, mitt under pandemin, tog hon över vd-skapet för ByggVesta.

Vad fick dig att vilja satsa på företagsledande?

– Jag kommer från en familj med lång erfarenhet av företagande. Vi pratade mycket om entreprenörskap hemma och jag fick lära mig mycket om detta av mina föräldrar som båda var ledare på sitt eget sätt. Som väldigt ung blev jag intresserad av att hitta min egen ledarstil och skaffa verktyg för att kunna leda på ett inspirerande och inkluderande sätt.

Hur tror du att du kan inspirera nästa generations unga kvinnor att bli ledare?

– Man behöver inte vara den traditionella ledaren, utan man kan hitta sin egen väg framåt. Om man har ambition att vara ledare, gör det! Man behöver inte vänta tills man är chef för att vara ledare, det handlar inte om titel, men om att vara den som andra vill följa efter, jobba med, eller inspireras av.

– Men man kan jobba på att lära känna sig själv, vilka styrkor man har som man vill jobba vidare på och vilka andra kunskapar man skulle vilja ha för att kunna vara den bästa ledaren. Jag till exempel ville bli bättre på att tala inför publik, och sökte mig till ett första jobb som kunde utmana mig i just det. Hitta gärna mentorer och andra som kan stå upp för dig, uppmana, inspirera och lyfta dig.

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i kvalitetsarbetet. Du och Byggvesta arbetar också medvetet med integrationsperspektivet. Vilka fördelar ser du med detta?

– Som samhällsbyggnadsaktör vill vi göra mer än bara bygga hus. Vi är en långsiktig aktör och vill även inspirera andra till att investera långsiktigt. Genom till exempel Yalla Rinkeby ger vi kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ett sammanhang. Där får de får bättre språkkunskaper, mår bättre, vågar mer och kommer allt närmare ekonomisk självständighet. Deras barn blir stolta och får förebilder. Det påverkar och utvecklar hela samhället i form av ökad trygghet och känslan av delaktighet.

– Jag vill gärna visa att det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet och affärer. Att inte prata om det som två olika saker. En bra affär är bra för samhället och för världen och vice versa.

Vilka framgångsfaktorer ligger i att följa Miljöbyggnad?

– Att fatta kloka val när det kommer till energi, miljö och klimat är inbyggt i vårt DNA. Miljöbyggnad fungerar som ett hjälpmedel med att systematisera vårt arbetssätt med dessa frågor på ett standardiserat sätt, som stora delar av branschen nu är bekanta med. Dessutom är det ett kvitto på att vi gör bra saker.

I ert byggande följer ni kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Vilka utmaningar ser du med att följa Miljöbyggnad?

– Som i många andra fall finns det tydliga målkonflikter när olika aspekter ställs emot varandra. Att manövrera bland dessa och hitta en optimal skärningspunkt är inte alltid så enkelt.

Vad är kvalitet för dig?

– Svår fråga men jag skulle säga att kvalitet för mig är någonting som skapar långsiktigt värde för många – hyresgäster, medarbetare, bolaget och samhället.

Vad blir nästa steg i ert kvalitetsarbete?

– ByggVesta har verksamhet i flera delar av värdekedjan, från fastighetsutveckling till förvaltning, och det sker en naturlig erfarenhetsåterkoppling inom organisationen. Ständiga förbättringar är en del av våra systematiserade arbetssätt. Just nu jobbar vi till exempel med ett digitaliseringsprojekt som hjälper oss att optimera projektens klimatprestanda och kostnader i ett mycket tidigt skede.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.