5 tips på hur du kan attrahera framtidens ledare

HR & Arbetsmiljö Meningsfullhet, balans, möjlighet att påverka och utlopp för kreativiteten – det karaktäriserar drömarbetsplatsen för 15–29 åringar. Detta framgår i den färska rapporten Ungdomsfokus 2022, framtagen av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

5 tips på hur du kan attrahera framtidens ledare
Sofie Hermansson Foto: David Hamne

Trenderna ställer nya krav på chefer, inte minst när det gäller att ge möjlighet till personlig utveckling och utrymme för balans i livet. Utifrån studien ges fem tips på hur chefer ska attrahera framtidens ledare, där vikt på värdebaserat och inlyssnande ledarskap lyfts fram.

Hög status ligger långt ner på listan över vad Sveriges 15–29 åringar anser vara viktigt när man väljer jobb. I stället toppas listan av trevlig samvaro, balans i livet i kombination med en bra lön. Meningsfullhet står också i fokus för unga, där 64 procent svarar att de vill arbeta med något som känns meningsfullt. Faktum är att hela åtta av tio 15–29 åringar har funderat på sina viktigaste värderingar, och tittar man på vad gruppen värderar högst är det rättigheter för alla. Den lägst rankade värderingen är makt och pengar.

– Rapporten understryker en trend som pågått länge, nämligen att möjlighet till balans och personlig utveckling fortsätter att vara prioriterat av unga. Något som däremot sticker ut är att en majoritet av unga är nyfikna på chefs- och ledarrollen, något som går tvärtemot en vanlig föreställning om unga som spridits på senare år, säger Sofia Rasmussen, vd på Rasmussen Analys.

Åtta av tio unga kan se sig själva som ledare i framtiden, och störst chans att få använda sin fulla potential i livet tror fyra av tio att man får genom att bli egenföretagare eller entreprenör. Över hälften, 53 procent känner dessutom att de har en stark tilltro till sin egen förmåga.

–       Unga är bevisligen redo att ta på sig ledartröjan och driva på samhällsförändringen. Det blir tydligt att vi måste ta tillvara på ungas ledarkompetens om vi ska ha en chans att göra upp med våra stora samhällsproblem, de måste bara släppas in i maktens rum, och det hoppas jag att fler etablerade ledare inser, berättar Ida Hennerdal, verksamhetsledare på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Detta kräver unga av en arbetsplats:

·  En arbetsgivare som ger utrymme för balans mellan arbete och fritid/familjeliv

·  Att chefer kommunicerar till sina medarbetare om hur och varför deras arbete är meningsfullt och gör skillnad för andra

·  En arbetsplats där anställda har möjlighet till personlig utveckling och ges möjlighet att växa i sin roll

·  Att arbetsplatsen visar ett genuint intresse för sina medmänniskor – ledare som är ödmjuka och bra på att lyssna

·  Att det finns utrymme att få utlopp för sin kreativitet

Så tar du som chef eller ledare tillvara på ungas driv att leda:

– Var medveten om din roll som ambassadör!

Chefer och ledare inom en organisation är ansiktet utåt för den typ av ledarskap man marknadsför – hur du agerar i din roll påverkar om övriga anställda ser sig platsa som potentiella ledare.

– Kommunicera att det är möjligt att förändra och påverka!

Unga som vill bli ledare drivs först och främst av en vilja att påverka och förändra sin verksamhet – var tydlig med att kommunicera denna möjlighet utåt i organisationen.

– Peka på möjligheten som ledare att bidra till andra människors utveckling!

En annan vanlig drivkraft som unga uttrycker för att vilja bli chef är att få bidra till andra människors personliga utveckling. Kan din arbetsplats satsa på internutbildningar, eller avsätta tid för individuell coaching åt medarbetare?

– Bevisa att ledare inte står ensamma när det blåser, och att det finns plats för misstag!

Många ser ledarskapsrollen som ensam och prestigefull – sträva i stället mot en arbetskultur som tillåter ledare att göra misstag och be om hjälp.

– Arbeta med omvänt mentorskap och omvänd feedback!

Skicka signaler att ni värdesätter era anställdas perspektiv genom att låta talanger inom organisationen testa på att vara mentor åt en ledare inom företaget.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.