Lucka 15: Andreas Hatzigeorgiou

Vd-kalendern I Vd-kalenderns tolfte lucka tipsar Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms handelskammare, om att stötta medarbetarnas utveckling och skapa en lärande organisation för framtiden.

Lucka 15: Andreas Hatzigeorgiou

I Vd-tidningens julkalender får du goda råd får dina vd-kollegor. Det kan handla om allt från ledarskap till omvärldsbevakning. Dagens lucköppning handlar om att möta en skakig omvärld med en öppen och lärande organisation.

Foto: Josefine Bäckström
Foto: Josefine Bäckström

– Jag är övertygad om att det nästa år blir ännu viktigare att skapa en lärande organisation och stödja medarbetarnas utveckling. Men lågkonjunkturen och det osäkra omvärldsläget ställer högre krav på vd:ar att hitta smartare sätt för att skapa en lärande organisation. 

Mitt råd är att främja ännu mera lärande i vardagen. Som vd kan man etablera ett system där erfarna medarbetare agerar som mentorer och vägleder mindre erfarna kollegor. Mitt råd är också att börja organisera regelbundna ”Lunch and learn”-möten där medarbetare kan dela kunskap om intressanta ämnen som främjar kunskapsutbyte och öppenhet. Överväg även att ge medarbetarna möjlighet att rotera och arbeta i olika team eller avdelningar så kan de både lära sig mer från olika funktioner och få inspiration till nya idéer. 

Slutligen är jag övertygad om att AI kan injicera kraft i den lärande organisationen. Jag vill tipsa om att införa en AI-utmaning där medarbetare uppmanas att experimentera med AI-verktyg. Utvärdera resultaten regelbundet och uppmuntra till kunskapsdelning om hur AI kan förbättra processer, effektivitet och kreativitet. Helt plötsligt har man på ett roligt sätt integrerat AI som en del av arbetsflödet! Mina personliga favoriter på AI-appar just nu är ”Gamma” som gör attraktiva presentationer och ”Whisper Memo” som gör om dina talade idéer till strukturerad text som sedan skickas till dig via mejl.

Är du nyfiken på hur en dag i Andreas Hatzigeorgious liv ser ut? Följ hans dagbok här

Och här hittar du alla vd-råden samlade!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.