Konsten att lösa rätt problem

Problemlösning Många vd:ar slösar ofta mycket pengar och energi på att införa fel lösningar på problem som till och med gör problemet värre än det var innan. Kanske beror det på att man lagt krutet på att lösa fel problem.

Konsten att lösa rätt problem
Konsten är att lösa rätt problem. Foto Stock Adobe.

Det får allvarliga konsekvenser om ledare utkämpar fel strategiska strider, team använder sin tid till meningslöst arbete och startups skapar produkter som ingen vill ha. Thomas Wedell-Wedellsborg är listad som en av världens 20 främsta tänkare. I sin bok ”What’s your problem” visar han vägen till förmågan att faktiskt lösa rätt problem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Han är dansk men de senaste 18 åren har Thomas Wedell-Wedellsborg haft New York som sin bas där han främst arbetar som rådgivare åt företag.

– När jag frågar företagsledare om de är bra på att lösa rätt problem svarar 85 procent att de inte är det, berättar han.

Han menar att det finns en felande länk i hur vi närmar oss lösningen av ett problem. Misstaget är att vi traditionellt bara ser två komponenter i arbetet med att komma tillrätta med ett problem. Dessa består av en analys av problemet och sedan löser man det.

– Men det finns en högre nivå av färdighet kring detta och det är att ta ett steg bakåt och se problemet ur andra vinklar innan analysen görs.

Lösningen finns redan

Han konstaterar att när man talar om problemlösning tänker man ofta att det kan fixas med en tekniklösning, en app eller något liknande.

– Men oftast finns lösningen redan hos oss. Vi har redan det som behövs för att lösa problemet.

En metod som många företag använder är 5 x Varför?. Den går ut på att man fem gånger frågar efter varför ett fel uppstått så att man kan hitta roten till felet.

– Men detta kan leda oss in på fel spår eftersom vi då gräver vidare på den första definitionen av problemet.

Den långsamma hissen

För att exemplifiera hur återinramning, eller reframing som det heter på engelska, fungerar i praktiken tar han klagomål som en fastighetsägare får om att en hiss går för sakta.

– Många siktar då direkt in sig på att undersöka hur man kan öka hastigheten på hissen. Men det finns många andra lösningar på detta problem. Ett sådant kan vara att montera speglar intill hissen. Då hinner hissresenärerna spegla sig en stund innan hissen kommer och väntan känns betydligt kortare.

Han tar också ett konkret exempel från ett företag som han jobbat med där man hade problem med att det inte hände tillräckligt mycket på innovationsfronten.

– Ledningsgruppen stod inför att skapa sitt tredje innovationsprogram på kort tid. Vd-assistenten som arbetat tolv år i företaget men som inte ingick i ledningsgruppen påtalade att problemet var ett helt annat, nämligen att medarbetarna inte var motiverade bland annat eftersom de inte fick tillräckligt med feedback för sina insatser.

Nu fick ledningsgruppen en helt ny syn på problemet och satsade istället sin energi på att skapa en bättre arbetsplats där ledningen visade medarbetarna uppskattning på ett sätt som de inte gjort tidigare.

– Det gick så bra att företaget ett par år senare rankades som en av de bästa arbetsplatserna i sitt land genom Best Place to Work.

En enkel modell

Thomas Wedell-Wedellsborg har utvecklat en enkel modell som består av tre steg för hur man ska bli bättre på att arbeta med reframing. Förenklat handlar den om att i första steget beskriva problemet utan att fastna i den lösning som man först tänker på.

– Sedan samlas två eller tre medarbetare för att tillsammans under 5–15 minuter försöka tänka i andra banor kring problemet och i slutet av den processen bestäms hur man ska gå vidare med problemlösningen, avslutar Thomas Wedell-Wedellsborg.

Fakta

Checklista för återinramning av ett problem

 • Definiera problemet.
 • Vad är problemet? Vem berör det?
 • Titta utanför ramen.
 • Vad är det som vi inte har tänkt på?
 • Gör ett omtänk kring målet.
 • Finns det ett bättre mål att uppnå?
 • Undersök de ljusa fläckarna.
 • Finns det positiva undantag?
 • Titta dig i spegeln.
 • Vad är min roll när det gäller att skapa problemet.
 • Se det ur deras perspektiv.
 • Vilket problem försöker de lösa?
 • Gå framåt.
 • Hur behåller vi rörelsen framåt?Källa: What’s Your Problem?, Harvard Business Review Press

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.