Konkurserna ökar till hösten

Ekonomi Vi kan vänta oss en konkursvåg i Sverige i höst. Det tror Johanna Blomé, ekonom på UC som har analyserat kreditupplysningsföretagets senaste statistikrapport.

Konkurserna ökar till hösten
En konkursvåg är att vänta i höst. Foto: UC

Konkurserna har legat på en låg nivå det senaste decenniet. Kreditupplysningsföretaget UC visar i sin statistik att antalet konkurser i juli är det lägsta på tio år. Det kan förvåna med tanke på ökande inflation och stigande räntor, men UC:s ekonom Johanna Blomé tror att ett uppdämt behov av att konsumera efter pandemin ligger bakom.

Oroliga konsumenter handlar mindre

Ett område avviker dock från trenden: handeln. Inom partihandeln har konkurserna ökat med 23 procent och inom detaljhandeln har de ökat med 3 procent. Johanna Blomé ser det som ett uttryck för att konsumtionsmönstren börjar återgå till att spegla det rådande ekonomiska läget på ett mer förväntat sätt. Särskilt som Konjunkturinstitutets mätningar visar att konsumenternas förtroende för den ekonomin är rekordlåg.

– Effekten av oroliga och mer kostnadsmedvetna konsumenter slår självklart mot handeln framför allt inom segment som sällanköpsvaror. Återförsäljare inom de lägre prissegmenten visar tvärtom på en positiv utveckling och det är mycket troligt att de kommer att vara vinnare även framöver när vi kommer att se en inbromsning av ekonomin, kommenterar Johanna Blomé i ett pressmeddelande.

Bromsad ekonomi ger fler konkurser

Till hösten tror hon också på en uppgång av konkurser:

– Att samtliga storbanker nu sedan föregående vecka har höjt räntan, tillsammans med fortsatt rekordhög inflation och en devalvering av kronan ger tydliga indikatorer på att en kommande inbromsning av ekonomin kommer att ske till hösten – med ökade konkurser inom många branscher till följd, fortsätter hon.

Se statistik över företagskonkurser på läns- och kommunnivå samt branscher.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.