Kompetensprogram lockar talanger

Kompetensutveckling En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Kompetensprogram lockar talanger

I undersökningen har man mätt hur ett genomarbetat program för kompetensutveckling påverkar arbetsgivares attraktionskraft. Chefer på svenska företag fick ta ställning till två identiska arbetsgivare vars enda skiljepunkt var att den ena erbjöd ett genomarbetat program för kompetensutveckling medan den andra saknade ett sådant. Ett genomarbetat program definierades som att personer med personalansvar eller i andra ledande positioner erbjuds ett anpassat utbud av externa ledarskaps- och specialistutbildningar. Resultatet var tydligt: arbetsgivare som erbjuder ett program för kompetensutveckling visade sig ha betydligt bättre förutsättningar att locka nya talanger.

– Företag satsar väldigt mycket idag på att framställa sig som attraktiva arbetsgivare men verkar inte riktigt förstå hur viktigt det är med möjlighet till vidareutbildning i konkurrensen om talangerna. Det råder ingen tvekan om att kompetensutveckling är och förblir en viktig kugge i employer branding, säger Anders Richtnér, vd, SSE Executive Education.

Läs mer: Bara hälften av företagen satsar på kompetensutveckling

Av de tillfrågade cheferna anser 66 procent att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att deras arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling. 38 procent menar att de troligen skulle söka en attraktiv roll hos en ny arbetsgivare som erbjuder ett ”genomarbetat program för kompetensutveckling”. Endast 23 procent menar att de skulle vara intresserade av att söka samma roll hos en arbetsgivare utan ett sådant program.

Undersökningen visar även att arbetsgivare som erbjuder ledarskaps- eller specialistutbildningar också får behålla sina medarbetare. Chefer vars arbetsgivare inte erbjuder sådana utbildningar är nämligen 80 procent mer benägna att byta från sin nuvarande roll, än chefer på arbetsplatser som erbjuder ett tydligt kompetensutvecklingsprogram.

Läs mer: Stora brister i kompetensutvecklingen bland tjänstemän

– Dagens arbetssökande befinner sig i en helt annan position än de gjorde för fem till tio år sedan. Rekryteringsprocessen handlar idag lika mycket om arbetsgivarens attraktionskraft som kompetensen och utvecklingsviljan hos den arbetssökande. Även om det är en minoritet av företagen som erbjuder kompetensutvecklingsprogram i dagsläget så är jag övertygad om att framtiden kommer se annorlunda ut, menar Anders Richtnér.

Utbildning är också en investering som lönar sig. Undersökningen visar nämligen att chefer på företag som investerar i kompetensutveckling och ledarskap ofta uppfattas som mer kompetenta av sina underlydande. Inom elva väsentliga kompetensområden ses dessa chefer som mer kvalificerade än chefer på arbetsplatser utan genomarbetade kompetensutvecklingsprogram.

– Det här är intressanta siffror som talar sitt eget språk. Chefer som erbjudits och gått kompetensutvecklande program ses som mer kompetenta vilket i sin tur stärker dem i deras roll som ledare. Detta är förstås extremt viktigt för det interna förtroendet och för att förankra och få igenom sina beslut, säger Anders Richtnér.

Undersökningen genomfördes genom online-intervjuer med 496 personer i ledande ställning på företag med över 50 anställda.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.