7 sätt att framtidssäkra kompetensen

Kompetensutveckling En ny rapport visar att hälften av arbetsgivarna i Sverige tycker att det är svårt att utbilda medarbetare i de tekniska färdigheter som krävs för att klara kompetensförsörjningen. Trots svårigheterna planerar hela 91 procent att vidareutbilda sin personal.

7 sätt att framtidssäkra kompetensen

– Vår tids stora utmaning ligger i förmågan att snabbt kunna anpassa den kompetens vi har till samhällets digitalisering och övriga utveckling. Arbetsgivare behöver stötta sina medarbetare i att utveckla deras kompetenser för att organisationen ska vara fortsatt konkurrenskraftig. Det är glädjande att rapporten visar att svenska företag har förstått detta. Även medarbetare måste ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige som presenterar rapporten Skills Revolution.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Utvecklingen på arbetsmarknaden gör att efterfrågan på tekniska och digitala färdigheter ökar på många håll, i takt med att uppgifter automatiseras och kompetenskraven förändras. Hälften av de svenska arbetsgivarna, 51 procent, tycker dock att det är svårt att utbilda medarbetare i den tekniska kompetens som behövs för att klara kompetenskraven.

Läs mer: Kompetensprogram lockar talanger

Rapporten visar också att efterfrågan på ”mjuka” förmågor, som samarbetsförmåga och kommunikation, ökar. En tredjedel av arbetsgivarna, 31 procent, tycker att det är svårt att utveckla medarbetarna i detta. Trots utmaningarna planerar ändå 91 procent av arbetsgivarna i Sverige att vidareutbilda sin personal för att klara kompetensförsörjningen.

– Globalt bedömer arbetsgivarna att det är svårare att stärka medarbetarnas mjuka förmågor än de tekniska färdigheterna, medan det i Sverige är tvärtom. Vi ligger i framkant när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men för att behålla den positionen måste vi säkerställa att innehållet i utbildningsinsatserna svarar upp mot kompetensbehoven både nu och på sikt, berättar Mikael Jansson.

Läs mer: Guide till en framtidssäkrad digital kompetens

Rapporten slår också hål på myten om att digitaliseringen kommer innebära att jobben försvinner. Nio av tio arbetsgivare, 93 procent, säger att antalet anställda i deras företag kommer att förbli detsamma eller öka under de närmsta två åren till följd av automatiseringen. 46 procent planerar att ta in gig-jobbare för att möta behoven på arbetskraft.

– Arbetsmarknaden och jobben digitaliseras i snabb takt, vilket kan låta skrämmande. Men mycket pekar på att det faktiskt kommer leda till att fler jobb skapas. Vi ser också en tydlig trend där allt fler arbetstagare faktiskt väljer tillfälliga uppdrag före en traditionell anställning, säger Mikael Jansson.

7 sätt att framtidssäkra er kompetens

1. Låt ledarskapet visa vägen

Förändringsresan sker genom chefen. Låt chefen visa vägen genom att skapa förutsättningar för en kultur där innovation och lärande står i fokus.

2. Etablera en kompetensstrategi

Uppgifter och kompetensbehov förändras snabbt, och de organisationer som inte har en strategi för att hänga med riskerar att halka efter. En sådan strategi bör kartlägga behoven av utbildning, rekrytering, tillfällig arbetskraft eller att förflytta kompetens inom företaget.

3. Prioritera jämställdhetsarbetet

Målet för alla arbetsgivare måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas och göra karriär. Arbeta aktivt med att främja jämställdhet på arbetsplatsen för att ta tillvara på all tillgänglig kompetens och skapa nöjda medarbetare.

4. Fokusera på framtidens medarbetare

År 2025 kommer två tredjedelar av den globala arbetsstyrkan att utgöras av Millennials och Generation Z, som har andra krav på sina arbetsgivare. Bli en attraktiv arbetsgivare genom att möta gruppernas behov, bland annat genom att erbjuda flexibla arbetslösningar.

5. Kartlägg potentialen

Undvik att bygga kunskapssilos och använd de kompetenser ni redan har genom att hjälpa medarbetare att byta roller eller arbetsuppgifter. Genom att använda tester, data och analys kan arbetsgivare se till att rätt kompetens hamnar på rätt ställe inom organisationen.

6. Skräddarsy utbildningar

Utveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har med skräddarsydda utbildningsinsatser. Främja också en kultur av ett ständigt lärande i organisationen, som bidrar till att ni snabbare kan möta omvärldens nya krav.

7. Satsa på mjuka förmågor

Mjuka förmågor, som exempelvis kommunikations- och samarbetsförmåga, är ofta svårare att utveckla än tekniska färdigheter. Organisationer behöver därför anpassa sina rekryteringsstrategier för att fånga upp kandidater.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.