5 tips för att erbjuda bra vidareutveckling

Kompetensutveckling I en undersökning gjort av konsultföretaget Talentsoft svarar 37 procent av respondenterna att möjligheten att utveckla sig på arbetsplatsen är en av de tre viktigaste parametrarna i vardagen.

5 tips för att erbjuda bra vidareutveckling

Möjlighet till vidareutveckling på arbetsplatsen är något som svenska medarbetare tycker är viktigt. De anställdas önskan om att vidareutveckla sig stämmer dock inte alltid överens med vad arbetsgivaren faktiskt erbjuder dem. Talentsofts undersökning visar nämligen att en tredjedel av de tillfrågade upplever i mycket liten utsträckning eller i liten utsträckning att deras arbetsplats gör tillräckligt mycket för att erbjuda dem vidareutveckling. Om man räknar med respondenterna som har svarat ”i viss utsträckning” är siffran 65 procent.

Läs mer: 5 råd för att behålla medarbetarna

Idag är en bra lön och trevliga kollegor ofta centralt när vi pratar om bra arbetsplatser. I undersökningen blir också lön, 64 procent, och kollegor, 75 procent, betraktat som några av de viktigaste faktorerna på en arbetsplats. Dock är det inte tillräckligt att enbart fokusera på dessa faktorer. Något indikerar att möjligheten till vidareutveckling också påverkar vad de svenska medarbetarna anser vara en bra arbetsplats.

Läs mer: 4 tips för bättre trivsel på arbetsplatsen

– Även om en bra lön, och i ännu större grad trevliga kollegor, är något som värdesätts högt ser vi hur möjligheten till ny kunskap och vidareutveckling blir allt mer aktuellt när medarbetare ska bedöma deras arbetsplats. Och det gäller inte minst den yngre generationen. Därför bör företagens ledning också sätta fokus på detta, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft.

TALENTSOFTS 5 TIPS TILL ATT ERBJUDA BRA VIDAREUTVECKLING PÅ ARBETSPLATSEN

  1. Avsätt en budget för extrautbildning / kurser för era anställda.
  2. Bygg upp synliga karriärvägar inom organisationen så att de anställda kan se hur de kan växa inom företaget, samt vilka kompetenser som krävs på de enskilda nivåerna.
  3. Erbjud era medarbetare coaching av andra anställda.
  4. Framlägg utvecklingsmål som en integrerad del av er MUS-process så det kommer på radarn hos både ledare och medarbetare.
  5. Uppmuntra medarbetare till att ingå i relevanta nätverk utanför företaget för inspiration och sparring.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.