Inte längre tekniken som sätter gränserna för affärssystemet

Digitalisering & IT När stora förändringar inträffar i hög takt skärps kraven på affärssystem. Lättillgänglighet och flexibilitet är ledord. Det krävs lättare handhavandesätt och en mer flexibel teknisk struktur för att affärssystem ska kunna bidra till företagens verksamhet på bästa möjliga sätt.

Inte längre tekniken som sätter gränserna för affärssystemet
Katarina Gunnarsson

Värdet av förenklade beskrivningar är att saker blir lättare att förstå. Det gäller även för affärssystem. Det går att bortse från de komplicerade lösningarna som kan finnas under huven på dessa om man vill få ett grepp om de lösningar som blir viktiga under de närmaste åren. Vad affärssystem beträffar finns det tre huvudspår som kännetecknar de moderna affärssystemen enligt Katarina Gunnarsson, Nordenchef på mjukvaruföretaget Unit4.

– Enkla och intuitiva användargränssnitt är en tydlig trend. Automatisering med artificiell intelligens och maskininlärning för att få till snabbare arbetsflöden och processer är ett annat spår. Ett tredje spår är möjligheter för användare att kommunicera med affärssystem med vilka applikationer de vill, till exempel med Slack och WhatsApp, säger hon.

En leverantör som uppfyller de här kraven, samt de krav som finns sedan tidigare med hjälp av moderna tekniklösningar, har möjlighet att erbjuda ett affärssystem som blir ett stöd för kundernas verksamheter, i stället för att uppfattas som ett hinder av användarna.

Enligt henne så har det inte så stor betydelse att ett affärssystem har avancerade funktioner om dessa inte är enkla att använda. Så vad bör finnas i lösningen för att det ska fungera? Eller rättare sagt, med vilka tekniklösningar bör man bygga ett modernt affärssystem?

– En viktig ingrediens är en arkitektur baserad på mikrotjänster. Enkelt uttryckt innebär det att bryta upp affärssystemets programkod i ett stort antal mindre komponenter som enkelt kan kombineras för att tillhandahålla olika typer av funktionalitet, gammal som ny. Det innebär en stor skillnad mot äldre affärssystem, vars rigida strukturer gör att de är svåra att anpassa till företagets verksamhet. Det är också väldigt mycket svårare att införa ny funktionalitet i gamla system, vilket bidrar till att skapa flaskhalsar i flödet. Idag är det inte längre tekniken som sätter gränser, konstaterar Katarina Gunnarsson.

Hon menar också att pandemin har ökat behovet av flexibilitet. Ett exempel är att man framöver inte kan vara säker på varifrån de anställda kommer att arbeta – det är sannolikt att många företag kommer att organisera sin arbetsstyrka på ett annat sätt, till exempel på distans och i grupper som rent geografiskt sitter i olika städer.

– Det har så klart varit fullt möjligt även tidigare, men vi har haft en geografiskt platsbunden organisation som grund för både arbetskultur samt hur systemen fungerar. Det är möjligt att vi lämnar det nu. Utifrån en sådan situation blir det allt viktigare för företag att kunna vara flexibla, och flexibiliteten behöver avspeglas i de affärssystem som används. Det fungerar helt enkelt inte att använda applikationer som utformats för krav som har blivit passé.

Affärssystem är bara en del av den nya kravbilden för näringslivet, men en viktig del för att realisera och stödja förändringar på andra nivåer. Företagskultur och, ledarskap är viktigt, men det behöver också finnas en underliggande arkitektur som stödjer dessa mer mjuka, men så viktiga delar av verksamhetsutvecklingen.

– Det spelar ingen roll att man har världens bästa vd om affärssystemet är uselt, och vice versa, säger Katarina Gunnarsson.

Ett modernt affärssystem gör inte bara att ett företag eller en myndighet kan hantera dagens krav. Det blir också lättare att kontinuerligt hantera alla de förändringar som tveklöst kommer att inträffa samt att ta del av de möjligheter som ledningen vill realisera. Sammanfattningsvis är utmaningen för leverantörer av affärssystem att göra moderna tekniklösningar som drar nytta av innovationer som AI, utan att användningen av systemen kompliceras, utan tvärtom förenklas. Det här handlar både om visioner på lång sikt samt om praktiskt arbete med den utveckling som görs i dag.

– Inför att man investerar i ett nytt affärssystem, eller delar av detta system, så behöver man fråga efter den här typen av flexibilitet. Ingen är längre intresserad av några monoliter. Lösningarna behöver vara skalbara, flexibla och anpassningsbara. Då kan man få till ett affärssystem som tydligt stärker verksamheten och affärerna, avslutar Katarina Gunnarsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.