Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

Arbetsmiljö I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

Aktivitetsbaserade kontor har blivit mer och mer vanligt. Konceptet handlar om en typ av öppet kontorslandskap där medarbetaren saknar en fast plats. Mycket vikt läggs på den fysiska utformningen, där olika zoner delar in kontoren i aktiva, stillsamma och tysta områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Bakom examensarbetet ”Aktivitetsbaserade kontor- Cellkontorets utmanare?” står studenterna Jacob Cedemar och Oscar Vagman. De konstaterar att tidigare forskning kring det nya konceptet aktivitetsbaserade kontor är otillräcklig eftersom den forskning som finns är genomförd i samband med flytten eller max 15 månader efter inflyttningen.

Deras studie genomfördes på medarbetare vid Karlstad kommuns samhällsbyggnadshus där man haft aktivitetsbaserade kontor i tre år. Studien syftade till att jämföra medarbetares upplevda uppfattning av cellkontorets och det aktivitetsbaserade kontorets förmågor med avseende på ledarskap, hälsa, produktivitet och den sociala arbetsmiljön.

Från resultatet går det att utläsa att det aktivitetsbaserade kontoret upplevdes bättre än det klassiska cellkontoret i varje kategori förutom kategorin hälsa.

Undersökningen indikerar även att unga upplever ett aktivitetsbaserat kontor mer positivt än vad äldre gör, i nästan samtliga kategorier. Vidare går det att dra slutsatsen att kvinnors upplever ett större välmående i ett aktivitetsbaserat kontor än männen. Men både män och kvinnors hälsa upplevs som sämre i det aktivitetsbaserade kontoret. Studenterna menar att anledningen till att hälsan är sämre kan bero på att arbetet som utförs i Karlstad kommuns samhällsbyggnadshus kräver en hög koncentrationsnivå. Studien visar vidare att personer som är nya på kontoret är mer positivt inställda vilket studenterna menar kan visa på att de ”tar arbetsplatsen lite för vad den är i början”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.