Hierarkiernas tid är förbi

Ledarskap & Styrning Det hierarkiska ledarskapets tid är förbi och fler chefer måste sluta tro att de kan allt själva. I en snabbrörlig tid ställs nu helt andra krav på samskapande och samarbete, och därmed också på ett faciliterande ledarskap.

Hierarkiernas tid är förbi
Anna Gullstrand, författare till boken Facilitera

Faciliteringsexperten Anna Gullstrands har nu gett ut sin debutbok Facilitera som är en handbok för att hjälpa fler ledare att nå högre resultat genom att värna om hela gruppens krafter.  Det handlar om att skapa resultat, välmående och framgång genom nya sätt att leda där gruppens kollektiva intelligens, förmågor och drivkraft är i fokus.

Hon konstaterar att om fler grupper bara visste hur de skulle kunna ta vara på hela gruppens krafter, skulle väldigt många fler kunna skapa ännu mer fantastiska saker och nå bättre resultat. Mycket handlar om att skapa trygghet och utjämna status och makt, för att det är grunden för att skapa aktivt och engagerat deltagande.

Anna Gullstrand har arbetat med digitalisering och innovation i snart 20 år. Under tiden som ledare på flera kända digitalbyråer upplevde hon kraften i teamet och att jobba i workshopformat, med alltifrån strategiarbete till kreativa processer och reflektion. Idag leder hon människors utveckling och arbetar med att forma en stark bolagskultur på omtalade tillväxt-startupen Mentimeter.

Målet med debutboken är att ge fler människor rätt förhållningssätt och verktyg för att hjälpa de grupper de arbetar i att nå konkret resultat på ett kollaborativt sätt, med välmående som en viktig faktor.

– Många ledare önskar högre aktivitet och självledarskap från de anställda, jag tror att vi endast kan nå dit genom att förändra vårt eget beteende. Att facilitera handlar om att verkligen tro på att lösningen och kraften finns hos gruppen, och att som ledare behöva sätta vissa beteenden och drivkrafter på paus. När du faciliterar fokuserar du endast på processen och på hur gruppen interagerar med varandra, och låter gruppen ta ansvar för resultatet. Med min bok vill jag få fler chefer att kunna arbeta med detta effektivt och framgångsrikt, säger Anna Gullstrand.

Boken delar tankar om bra ledarskap och förhållningssätt, men innehåller även flera praktiska tekniker och konkreta verktyg för hur man får en grupp att prestera tillsammans i möten och workshops. Något som är extremt viktigt idag, inte minst när flera ledare just nu leder på distans med anledningen av covid-19. En tid som enligt Anna har öppnat upp många chefers ögon både när det kommer till facilitering och hur vi på bästa sätt kan samarbeta i en grupp – digitalt eller fysiskt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.