Handlare dignar under stöld-oket

Butiksstölder Svensk Handels Trygghetsbarometer visar alltjämt på höga siffror för butiksstölder. Nu riktar branschorganisationen en uppmaning till beslutsfattarna om att ta varningssignalerna på allvar.

Handlare dignar under stöld-oket
Det stjäls för mångmiljardbelopp i svenska butiker. Foto: Adobe Stock

Var tredje handlare uppger att de under den senaste tiden har utsatts för stöld eller ringa stöld. Det visar Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet. På frågan om man har utsatts för stöld eller ringa stöld den senaste veckan svarar 38 procent ja.

Av de som svarar ja svarar samtidigt 58 procent nej på frågan om de har polisanmält händelsen. Orsaken var i 54 procent av fallen att man inte fann någon misstänkt gärningsperson. 27 procent angav som orsak att en polisanmälan sällan leder till åtal eller dom, och 24 procent uppgav att bevis saknades.

Tydliga markeringar

Svensk Handels tillförordnade säkerhetschef Nina Jelver kallar läget ”akut”.

Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.
Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

– Under senare tid har vi kunnat ta del av hur stölder av populära varor, till exempel kött, blivit ännu vanligare. Beslutsfattare måste förstå konsekvenserna av att inte agera på varningssignalerna. För många handlare är läget akut och butiker riskerar att stänga igen, säger hon i en kommentar.

Undersökningen pekar på att var fjärde handlare avstår från att polisanmäla stölder för att man vet att en anmälan sällan leder till en fällande dom. Nina Jelver påpekar att stöldvärdet uppgår till mångmiljardbelopp årligen.

– Det är lätt att vifta bort stölder som ett litet problem, men 2021 stals det för 8,5 miljarder inom den svenska handeln. Det är enorma siffror som innebär stora svårigheter för många av våra medlemmar, inte minst i dessa tuffa tider. Det måste till tydliga markeringar om att brott likt dessa inte kan begås ostraffat, annars kommer de tyvärr bara att fortsätta, och i värsta fall öka i frekvens, avslutar hon.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.