Lyckas med total-digital försäljning

Säljteknik Virtuell försäljning växer och visar vägen framåt. Här är några tips på hur teamet lyckas med det digitaliserade säljet.

Lyckas med total-digital försäljning
Träna säljarna så att de kan utöva tekniken sömlöst vid virtuell försäljning. Foto: Adobe Stock

Virtuell försäljning är en säljmetod som fick ett stort uppsving under pandemin. Den innebär att personförsäljning helt och hållet sker via digitala verktyg som Teams, telefon, e-post och videomeddelanden. Säljsättet har vid det här laget varit globalt stort i två år och det börjar finnas en hel del fakta runt metoden.

Virtuell försäljning populärt

Här är några siffror om virtual selling, publicerade av Säljchefen.se:

  • 63 % av försäljningscheferna anser att virtuella försäljningsmöten är lika effektiva eller effektivare än traditionella personliga möten.
  • 81 % av säljarna förlitar sig hellre på videokonferenser än möten irl.
  • 80 % av B2B-kunderna säger att de föredrar virtuell försäljning.
  • 70 % av köparna och 91 % av säljarna skulle föredra att arbeta på distans mer än halva tiden.

Lyckas med virtuell försäljning

Siffrorna tyder på att denna säljmetod går stark in i framtiden. Det finns svagheter, påpekar Säljchefen.se, såsom teknikfrågor, Teams-trötthet och svårigheten att bygga djupa relationer med kunder.

För att lyckas med virtuell försäljning behöver man:

  • Ta fram en säljprocess som tydliggör förfarandet. Vilka verktyg behövs, ska man till exempel använda sig av videofilmer om produkten som säljs? Ska virtuella möten blandas med möten på plats med kund, och i så fall – hur ska respektive möte gå till?
  • Gör en tydlig koppling till marknad. Virtuellt sälj kräver ett tätt samarbete mellan marknad och sälj. Säljaren behöver ha järnkoll på vilka budskap och information som möter kunden i olika sociala medier, och marknad och sälj måste arbeta mot samma mål: att sälja och skapa intäkter.
  • Använd rätt system. Teams och zoom, ett CRM-system (Customer Relationship Management – kundrelationshantering) som kan hantera 360-gradersbilder och ett effektivs system för att spela in videor eller interagera med kunder på sociala medier (till exempel verktyget LinkedIn Sales Navigator) är bra att ha. Alla säljare som har kundkontakt måste används samma verktyg i kundmötena.
  • Se till att alla kan använda tekniken. Vid videomöten, i videofilmer som bilaga till offerter med mera är det viktigt med bra ljus och bakgrund. Tänk också på att hålla tekniken uppdaterad nä det kommer smarta lösningar. Träna säljarna så att teknikhanteringen inte blir ett problem vid skarpt läge.
  • Skapa mallar och checklistor. Utnyttja möjligheterna som finns med virtuell försäljning, till exempel att använda CRM-systemet för anteckningar under videomöten eller påminnelser om kunduppföljningar. Se till att ha mallar redo för alla kritiska moment.
  • Träna säljteamet regelbundet på de nya arbetssätten: allt från engagerande videomöten till hur man jobbar med social selling. Håll kunskaperna levande om hur man jobbar med virtuell försäljning.

Källa: Säljchefen.se

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.