Fortsatt högtryck för företagsaffärer under 2023

Affärerna Det osäkra konjunkturläget ger ingen avmattning när det gäller företagsaffärer, och majoriteten av företagsledare runt om i världen har inga planer på att skjuta upp transaktioner under 2023.

Fortsatt högtryck för företagsaffärer under 2023
Osäkra tider leder till lysande företagsaffärer. Foto: Adobe Stock

Det här visar PwC:s globala undersökning M&A Industry Trends Outlook.

Trots påverkan av bland annat makroekonomiska svängningar, stigande räntor och geopolitiska spänningar, uppger 60 procent av vd:arna att de inte planerar att skjuta på företagstransaktioner under 2023.

Johan Rosenberg, PwC.
Johan Rosenberg, PwC.

– Osäkra tider innebär också möjligheter till att göra riktigt bra företagsaffärer. För de bolag som har en välfylld kassa finns det därför all anledning att agera under 2023. Samtidigt är det viktigare än någonsin med noggranna förberedelser i affärsprocessen, och att väga in omvärldsfaktorer som inflation, valutaeffekter, leverantörskedjor och geopolitik, säger Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC.

Rapporten visar samtidigt på en inbromsning av företagstransaktioner under 2022. Totalt genomfördes cirka 54 000 affärer, jämfört med 65 000 under 2021. Under andra halvåret av 2023 väntas förvärvstakten dock öka igen, men samtidigt finns det stora variationer mellan länder och branscher. När det gäller branscher står teknik, media och telekom för en fjärdedel av såväl antal affärer som volym.

– Det här stämmer bra med den bild vi har, cirka 40 procent av de svenska företagen säljs internationellt, framför allt inom Europa men även till USA. En annan anledning kan vara tillgången på kapital hos riskkapitalbolagen. I Europa har de här summorna fördubblats sedan 2013 och tittar vi på Sverige är vi bland de ledande marknaderna i världen när det gäller tillgång på riskkapital, efter USA och Storbritannien, berättar Johan Rosenberg.

PwC:s Global M&A Industry Trends Outlook publiceras två gånger om året, och innehåller en analys av globala företagsaffärer inom sex olika branscher: konsument, energi, finans, hälsa, tillverkning, samt teknik, media och telekom.

Här kan du läsa mer om rapporten: Global M&A Industry Trends: 2023 Outlook.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.