4 strategiska steg för att kunna börja om på nytt

Affärerna Medan 65 procent av de europeiska företagsledarna håller med om att de står inför den mest utmanande perioden någonsin, uppger majoriteten (77%) att de känner sig säkra på sina organisationers förmåga att öka tillväxten trots den ekonomiska osäkerheten i samhället.

4 strategiska steg för att kunna börja om på nytt
I Rapporten föreslås fyra strategiska steg som europeiska företag bör ta hänsyn till för att kunna börja om på nytt. Foto: Adobe Stock

Enligt rapporten ”Accelerating Europe’s Path to Reinvention” ,från Accenture, uppger 19 procent av tillfrågade företagsledare att stigande energikostnader är den största utmaningen för europeiska företag, följt av brister i leveranskedjan (14%). Trots dessa utmaningar tror 81 procent av företagsledarna att deras organisationer är väl positionerade för att skapa framtida tillväxt efter pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen har även kartlagt företagens styrkor och svagheter, samt hur de kan utveckla sin verksamhet för att vara anpassningsbara i en föränderlig värld. Detta samtidigt som de ökar konkurrenskraften, främjar tillväxten och förbättrar lönsamheten.

– Den anpassningsförmåga som företagsledare har uppvisat på senare år kan förklara deras självförtroende när det kommer till att hantera den motvind vi möter just nu, inklusive energikrisen som slår särskilt hårt mot Europa, säger Patrik Nylander, vd för Accenture i Sverige. Det som framför allt står på spel för europeiska företag är deras konkurrenskraft på lång sikt. En alltmer osäker makroekonomisk miljö, kombinerat med den snabba utvecklingen inom teknisk innovation och behovet av att påskynda energiomställningen, kräver att företag utformar en medveten strategi för att kontinuerligt kunna anpassa och uppdatera sin verksamhet. Det är genom en total transformation av verksamheten, eller `Total Enterprise Reinvention´, som europeiska företag kan öka konkurrenskraften och växa långsiktigt.

Rapporten, som analyserar det finansiella resultatet för nästan 3 000 företag globalt, fann att europeiska företag visar stark lönsamhet, men att de tar längre tid på sig att öka sina intäkter jämfört med motsvarande företag i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet.

Rapporten har kartlagt hur europeiska företag presterar jämfört med liknande företag i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet inom sex områden: talang, teknik, leveranskedja och verksamhet, försäljning och kunder, likviditet och kostnader samt hållbarhet.

Enligt analysen överträffar europeiska företag deras motsvarigheter när det gäller hållbarhet, talang och likviditet samt kostnadshantering. De ligger dock betydligt efter när det kommer till att öka försäljning och att använda teknik för att öka omsättningstillväxten.

Europeiska företag är också mindre benägna att skapa innovation med hjälp av framväxande teknologier, byta till en teknikdriven affärsmodell samt ha ett digitalt kunnigt ledarskap jämfört med företag i Nordamerika och Stillahavsområdet.

 – Europeiska företags starka lönsamhet och lägre tillväxtmönster tyder på att de är mer benägna att lägga fokus på befintliga affärsområden än att utveckla nya, berättar Patrik Nylander. Även om det finns ett egenvärde i att optimera kostnader och maximera lönsamheten, så måste en del av lönsamheten också användas till att investera i framtiden. Företagen bör också dra nytta av sina styrkor inom hållbarhet och talangutveckling, och sträva efter att använda teknologier för att skapa tillväxt.

Rapporten visar att europeiska företag har byggt upp en stark motståndskraft under de senaste åren, men att de nu måste anpassa och uppdatera sig för att möta de unika utmaningar de står inför.

I Rapporten föreslås fyra strategiska steg som europeiska företag bör ta hänsyn till för att kunna börja om på nytt, med fokus på befintliga styrkor inom hållbarhet och talangutveckling, samt behov inom områden som teknik och kundvanor. Dessa steg inkluderar:

Bygg upp en digital plattform för att möjliggöra nya affärsmodeller: Skapa en heltäckande transformation genom att etablera en digital plattform med hjälp av molntjänster, data och AI. På så sätt kan företagen implementera nya processer, innovationer och lösningar över hela organisationen. Detta är ett pågående arbete som kan skapa en självförsörjande plattform för förändring, som finansieras genom värdet av insatserna.

Påskynda energiomställningen: Skapa konkurrenskraft genom att fokusera på nollnettoutsläpp och cirkulära principer. Förespråka ett starkt samarbete mellan stat och industri, och etablera policyer och incitament för att jämna ut de globala konkurrensvillkoren samt påskynda den gröna omställningen. Utveckla branschöverskridande partnerskap som syftar till att främja storskaliga lösningar för utfasning av fossila bränslen. Förbättra energieffektiviteten, inte bara för att hantera energikrisen, utan som en långsiktig lösning för att minska utsläpp och kostnader.

Anpassa till nya kunders behov: Genom att använda både mänsklig och artificiell intelligens kan företag skapa en helhetsbild av kunderna och deras behov. Möt kunders skiftande behov genom att ersätta erbjudanden som syftar till att passa alla med mer personliga produkter och tjänster. Utöka samarbeten och investera i innovativ teknik för att skapa värde och lojalitet.

Gör medarbetarna till kärnan i affärsstrategin: Se till att medarbetarna är i centrum för företagets transformering och hjälp personalchefer att främja förändring. Säkerställ att det finns starka relationer och bra samarbete över hela företagsledningen, och inkludera hela företaget i förändringsarbetet. Hitta och utveckla talanger med hjälp av teknik och data för att få en djup, detaljerad förståelse av nästa generations kompetensbehov. Skapa en kultur präglad av inkludering i hela organisationen, så att alla medarbetare kan bidra med sin fulla potential.

– Idag transformerar de flesta företag delar av sin organisation, säger Patrik Nylander. Men för att lyckas i en affärsmiljö som just nu håller på att omdefinieras måste man förändra allt från sina affärsmodeller till arbetssätt. Dessa extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. Det kommer att behövas ett visionärt förhållningssätt till transformation, där företag måste överge best practice som norm för att nå nya höjder. Vi står inför ett avgörande ögonblick som kan skapa ett starkare Europa.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.