Företagarna säkrar upp privatekonomin

Personligt Företagarna stärker sitt pensions- och försäkringsskydd i spåren av pandemin och inför annalkande lågkonjunktur. Men soloföretagarna halkar efter. Var femte företagare utan anställda sparar inte till sin pension och tre av tio saknar a-kassa.

Företagarna säkrar upp privatekonomin
Många företagare har stärkt sitt person- och försäkringsskydd under de senaste två åren. Foto: Adobe Stock

En del företagare har också börjat sänka sin lön. Det kan påverka ersättningen från försäkringssystemen. Det visar en undersökning bland företag med upp till 50 anställda som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. 

Många företagare har stärkt sitt person- och försäkringsskydd under de senaste två åren. Nio av tio företagare sparar till sin pension idag, jämfört med åtta av tio 2020. Även liv, – sjuk- och sjukvårdsförsäkring ökar bland företagarna, liksom medlemskap i a-kassa eller annan inkomstförsäkring.

– Många företagare brottas med stigande kostnader samtidigt som konjunkturen viker. Risken är att företagskonkurserna ökar nu när hushållens köpkraft minskar och bostadsbyggandet faller. Så det är klokt gjort av de företagare som sett över privatekonomin och vad man kan göra om man skulle bli långvarigt sjuk eller arbetslös om företaget läggs ned, säger Jörgen Kennemar.

Minst försäkrade är soloföretagarna, både vad gäller personförsäkringar, medlemskap i a-kassa och sparande till pensionen. Tre av tio soloföretagare har inte någon a-kassa och var femte sparar inte till sin pension. 

– Ett medlemskap i en a-kassa är en billig försäkring för att trygga sin ekonomi. Ersättningen från a-kassan är betydligt bättre än grundersättningen som den som saknar a-kassa kan få från staten, berättar Jörgen Kennemar.

Två av tio företagare inom hotell och restaurang samt lantbruk uppger att de minskat sin lön det senaste halvåret. Det är något som fler företagare kan komma att se sig tvingade att göra när tiderna blir bistrare. 

– En tillfällig lönesänkning kan ibland vara nödvändig om företagets lönsamhet kraftigt försämras eller om man vill rädda företaget från en konkurs. Men en permanent lönesänkning kan påverka både ersättningsnivån för sjuk- och föräldrapenning och pensionen. Så att sänka eller helt dra in på lönen är inte en långsiktig lösning, säger Jörgen Kennemar. 

Fortfarande finns en utbredd tveksamhet hos företagarna om det ekonomiska stödet från socialförsäkringssystemet. Närmare hälften av företagen tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver. Mest skeptiska är soloföretagarna. I utredningen (SOU: 2021:98) föreslås dock åtgärder för att göra trygghetssystemet enklare och mer förutsägbart för företagare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.