Så säkrar vd:ar familjeföretagen i tuffa tider

Familjeföretag Megatrender, kompetensbrist och ändrade konsumtionsmönster. PwC:s årliga vd-undersökning visar vad familjeföretagens ledare ser i framtiden.

Så säkrar vd:ar familjeföretagen i tuffa tider
Familjeföretagen delar uppfattning med övriga företag om många av framtidens utmaningar. Foto: Adobe Stock

PwC:s årliga vd-undersökning har en särskild sektion för familjeföretag, som jämförs med alla övriga företag, i undersökningen kallade ”globala” företag. I mycket skiljer sig svaren inte märkbart från varandra, till exempel möter alla företagen de hårdnande ekonomiska villkoren med samma metoder, främst genom att höja priserna och minska kostnaderna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Definition av familjeföretag

 • Ägs och drivs inom familjekretsen.
 • Bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte.
 • Viktiga frågor för familjeföretaget: Utöver de vanliga frågorna, de som påverkar bolaget och dess verksamhet, är frågor kring ägarrollen och ägarfamiljen viktiga.

Samtliga ser också kompetensbrist och ändrade konsumtionsmönster som de viktigaste påverkansfaktorerna på lönsamheten de närmaste tio åren. Och familjeföretagarna delar övriga företagsledares alltmer pessimistiska syn på tillväxt. Få tror längre att den kommer öka under nästkommande tolv månader.

Fakta

Sammanfattning av resultatet

 • 72 procent tror på en minskad global tillväxt det kommande året
 • 38 procent tror på ökade intäkter i det egna företaget under samma period
 • 39 procent tror att företaget kommer vara framgångsrikt i högst tio år med nuvarande inriktning
 • 23 procent kommer minska företagets koldioxidutsläpp.

Megatrender påverkar företagen

I undersökningen konstateras att även familjeföretagare ser sig påverkade av det som PwC kallar ”långsiktiga megatrender”. Fem sådana trender är:

 1. Klimatförändringar
 2. Förändrad maktbalans i världen
 3. Teknikskiftet
 4. Demografiska förändringar
 5. Social instabilitet

Såväl familjeföretag som globala företag ser sig tvungna att förhålla sig till dessa och agera utifrån dem. En konsekvens av de växande megatrenderna är att företagen behöver utveckla och bredda fältet för samarbeten.

Samarbetena är viktiga för att hantera risker och kunna göra större framsteg än vad som är möjligt på egen hand. Liksom globala företag ägnar sig familjeföretagen åt samarbeten med externa parter för att skapa nya ekonomiska värden.

Högre i tak globalt

När det gäller internt förtroendebyggande visar undersökningen en skillnad mellan familjeföretag och övriga företag. Både bland familjeföretagen och de övriga företagen säger sig 46 procent vara accepterande inför misstag, som ett sätt att skapa en trygg kultur där medarbetarna kan utvecklas.

Men när det gäller att skapandet av ett förtroendefullt klimat på arbetsplatsen märks en skillnad. 56 procent av vd:ar i globala företag säger sig vilja uppmuntra olika åsikter och öppen diskussion kring viktiga frågor på arbetsplatsen. Bland vd:arna i familjeföretagen var den andelen 49 procent.

Kompetensutveckling inte hett hos familjeföretag

Vissa skillnader märks mellan familjeföretag och övriga företag ifråga om planerade åtgärder för att ställa om verksamheten inför framtiden. Både globala vd:ar (76 procent) och familjeföretagens vd:ar (74 procent) svarar att de vill satsa på automatisering av processer och system.

Skillnaderna uppstår när det gäller ny teknik och kompetensutveckling för medarbetarna. Där svarar 72 procent av globala vd:ar att de vill kompetensutveckla sin personal, jämfört med 63 procent bland familjeföretagen. Inte heller teknikinvesteringar lockar familjeföretagen i samma utsträckning. Medan 69 procent av de globala vd:arna vill satsa på ny teknik, så är motsvarande siffra bland familjeföretagen 59 procent.

Läs mer och ladda ner rapporten CEO Survey – bransch i fokus: familjeföretag

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.