Handel med utlandet ökar intresset för byte av jobb

Export I en ny bok om svensk arbetsmarknad, visar tre forskare vid Örebro universitet att anställda byter jobb i större utsträckning om de arbetar på företag som antingen börjar eller slutar handla med utlandet.

Handel med utlandet ökar intresset för byte av jobb
Magnus Lodfalk Foto: Maria Elisson

– En rörlig arbetsmarknad är jätteviktigt. Det betyder att företag kan hitta arbetskraft, att anställda kan byta jobb och att samhällsekonomin anpassar sig till förändringar, säger Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi vid universitetet och affilierad till forskningsinstitutet Ratio.

Tillsammans med Örebrokollegerna Hildegunn Kyvik Nordås och Aili Tang har han bidragit med en studie om kopplingen mellan utrikeshandel och arbetsmarknad i en ny antologi,  En dynamisk arbetsmarknad.

De tre Örebroforskarna har undersökt hur handel med tjänster och varor påverkat löner och rörlighet på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är bland annat två starka trender inom svenskt näringsliv och arbetsmarknad.

Det ena är tillväxten i tjänstesektorn. I Sverige arbetar idag mer än åtta av tio anställda med tjänster i privata företag eller inom offentlig sektor. Det är en ökning från sju av tio 1976.

Det andra är utrikeshandeln som i Sverige vuxit från en andel av 53 procent av BNP år 1975 till 84 procent år 2016.

Forskarna visar att högskoleutbildade som arbetar i företag som både exporterar och importerar varor och tjänster i snitt tjänar 40 procent mer än de som är anställda i företag som inte handlar med utlandet. Gapet vidgades mellan åren 2004 och 2014, från 30 procent till 40 procent.

De flesta anställda tjänar på ökad export genom att de får högre löner. Däremot sjunker lönerna för vissa grupper av anställda när produktion utlokaliseras till andra länder.

Forskarna har även tittat specifikt på vad som händer med rörligheten hos de anställda i företag som antingen börjar handla med utlandet eller slutar handla med utlandet.

– Vår slutsats är att rörligheten överlag ökar. Sannolikheten för att byta jobb inom samma företag eller mellan företag i samma bransch ökar, berättar Magnus Lodefalk.

Globaliseringen bidrar till att arbetsmarknaden förändras. Det är väntat enligt Magnus Lodefalk eftersom öppenheten för handel med andra länder medför ett ökat tryck för förändring.

Trycket på arbetsmarknaden från utrikeshandel, både import och export, väntas bestå.

– Vi i Sverige kan inte vila. Kompetens är avgörande i en tjänstekonomi för att kunna vara konkurrenskraftiga så att företagen kan växa och lönerna öka. En väl fungerande arbetsmarknad är central för välfärden, avslutar Magnus Lodefalk.

I  boken En dynamisk arbetsmarknad ger 15 forskare knutna till näringslivets forskningsinstitut Ratio olika perspektiv på den svenska arbetsmarknaden av idag med faktorer som teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och migration.

I antologin deltar förutom nationalekonomer också forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.