Statliga kreditgarantier leder till mer export

Export Ny forskning från Handelshögskolan vid Örebro universitet visar att med statliga kreditgarantier ökar sannolikheten för affärer med en utländsk marknad med 18 procent. Dessutom leder garantierna till att exportvärdet ökar ännu mer. Effekten är större för mindre företag.

Statliga kreditgarantier leder till mer export
Magnus Lodefalk

– Resultatet tyder på att de statliga garantierna både underlättar företags inträde på nya marknader och mer export på befintliga marknader, säger Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Han har gjort studien tillsammans med Aili Tang, Handelshögskolan vid Örebro universitet och Ratio, och Sofia Tano, Tillväxtanalys.

– Vi har länge sett att garantier från Exportkreditnämnden öppnar för fler och större exportaffärer. Rapporten belägger med siffror vilken skillnad det gör för företagen, berättar Anna-Karin Jatko, generaldirektör för Exportkreditnämnden, EKN.

Alla länder inom OECD har myndigheter motsvarande EKN, för att hjälpa den egna exportindustrin. Exportföretaget får möjlighet att erbjuda sina kunder kredit, vilket ökar affärsmöjligheterna. Mot en premie utfäster sig staten att betala exportföretaget eller den finansierande banken, om den utländska kunden inte betalar.

– Trots att dessa garantier som fenomen fyller 100 år i år och används av många länder finns det förvånande lite forskning, bland annat på grund av otillgängliga data, säger Magnus Lodefalk.

Uppgifterna om exportkreditgarantierna kommer från EKN och har länkats samman med annan ekonomisk information, huvudsakligen från Statistiska centralbyrån, SCB, och omfattar åren 2000 till 2015.

De mindre företagens export underlättas betydligt mer av garantierna än den gör för de stora företagen.

– Det bekräftar det vi upplever dagligen. Vi ser potentialen i ökad export för många fler små och medelstora företag i hela Sverige, berättar Anna-Karin Jatko.

Utvalda resultat från ”Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner”:

*Företag som använder exportkreditgarantier handlar mer med utlandet, har större omsättning och har högre andel högutbildad personal än företag som inte använder garantierna.

*Garantier leder till att sannolikheten att ett företag exporterar till en viss marknad under nästa år i snitt ökar med 18 procentenheter. Detta i jämförelse med liknade företags export till liknande marknader, men utan garantier.  Effekten är fyra gånger så stor för småföretag jämfört med för stora företag.

*Garantier leder även till att ett företags exportvärde ökar markant under påföljande år. Detta i jämförelse med liknade företags export, men utan garantier. Effekten är flera gånger större för småföretag än för stora företag.

*Genomsnittsföretagets antal anställda och arbetsproduktivitet påverkas i snitt inte av garantierna men däremot finns en sådan effekt för de som använder garantierna för första gången och för mindre exportaffärer.

*I Sverige beviljades 2018  drygt 2 000 företag kreditgarantier till ett värde av 57 miljarder kronor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.