Fler företag deltar i offentliga upphandlingar

Affärerna En färsk rapport från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att antalet anbudsgivare i offentliga upphandlingar ökar för första gången sedan 2012 och att andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad.

Fler företag deltar i offentliga upphandlingar
Inger Ek Foto: Andreas Blomlöf

Rapporten visar att de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Kommunerna stod 2018 för 7 av 10 upphandlingar och 4 av 10 upphandlingar gällde anläggningsarbete.

– Den offentliga affären handlar i grunden om att skapa största möjliga nytta för medborgarna. Genom att arbeta strategiskt med upphandlingar kan det offentliga bidra till en hållbar samhällsutveckling säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. De senaste åren har antalet anbudsgivare per upphandling minskat men 2018 sker en liten ökning – från 4,1 till 4,3. Även andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare minskar – från 19 till 18 procent.

– Konkurrens är viktig för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men också för att utmana näringslivet att skapa innovativa lösningar till nytta för samhället. Därför är det positivt att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar, kommenterar Inger Ek.

En tydlig trend i årets rapport är att andelen överprövade upphandlingar fortsätter att minska för fjärde året i rad. År 2014 överprövades 8,1 procent av upphandlingarna. År 2018 är det 6,1 procent.

– Det är förstås en positiv utveckling att antalet överprövningar minskar. En förklaring till detta kan vara att det offentliga har blivit bättre på att göra korrekta upphandlingar. Samtidigt är det viktigt för rättssäkerheten och utvecklingen av den offentliga upphandlingen att det finns en möjlighet att överpröva upphandlingar så att ramarna blir tydligare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det är femte året i rad som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket gemensamt ger ut statistikrapporten. I rapporten som publicerades i december 2019 finns två nyheter. För första gången kan myndigheterna presentera statistik för ansöknings- och anbudstider och redovisa hur antalet inköpare/upphandlare i offentlig sektor fördelar sig per organisation.

Fler siffror om offentlig upphandling

• Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.

• 75 procent av alla anbudsgivare är mindre företag.

• Cirka 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.

• 14 procent av alla upphandlingar avbryts.

• Cirka 45 procent av alla anbud leder till kontrakt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.