För mycket fokus på pris i offentliga upphandlingar

Affärerna En ny undersökning visar att anbudsgivare i offentliga upphandlingar upplever att upphandlande myndigheter i Sverige fokuserar för mycket på lågt pris och för lite på kvalitet.

För mycket fokus på pris i offentliga upphandlingar

Vismas Anbudsbarometer 2019 som bygger på en undersökning som besvarats av 390 leverantörer i olika branscher under våren 2019.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Mer än 9 av 10 leverantörer menar att det finns utmaningar med att lämna anbud till offentlig sektor. Den huvudsakliga anledningen är att myndigheter har för stort fokus på pris och för lite fokus på kvalitet, men även att kravställningarna är krångliga och förfrågningsunderlagen otydliga.

Läs mer: 5 tips för att vinna en upphandling

– Nya LOU 2017 skulle ge större möjlighet att ställa hållbarhetskrav och till exempel ta hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Undersökningen visar att utvecklingen fortsätter i en riktning där upphandlande enheter fortfarande i hög grad fokuserar på lägsta pris, berättar Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Anbudsbarometern visar att om större fokus lades på kvalitet i en upphandling skulle leverantörerna lämna fler anbud i offentliga upphandlingar. Trenden idag är att andelen upphandlingar där det bara finns en enda anbudslämnande leverantör ökar.

Drygt 83 procent av respondenterna har någon gång avstått från att lämna anbud. De främsta orsakerna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att det överlag är för stort fokus på lågt pris och att chansen att vinna upphandlingen är för liten. Knappt 23 procent av de tillfrågade leverantörerna tycker att det är ett sunt eller mycket sunt upphandlingsklimat i Sverige.

– Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg och ett styrmedel för att främja hållbar samhällsutveckling. Ett effektivt nyttjande av skattemedel är mer än fokus på lägsta pris. Även om det förstås går att ställa obligatoriska krav på kvalitet och hållbarhet och sedan utvärdera på lägsta pris, så ser vi inte att utvärderingsgrunderna ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” och ”kostnad”, exempelvis LCC, används i den utsträckning jag hade trott och hoppats på, säger Marie Ceder.

Knappt hälften av respondenterna kontaktar idag upphandlande myndigheter innan en upphandling. Den vanligaste orsaken är att leverantörerna inte vet om att man får ta kontakt innan en upphandling. Ytterligare en orsak är att man saknar kännedom om kommande upphandlingar.

Läs mer: Få klagar på offentlig konkurrens

– Upphandlarna har blivit mer positiva till dialog och vi ser ett tydligt mönster som visar att offentlig sektor jobbar mer aktivt med detta. Vi måste våga prata med varandra och göra det på ett tidigt stadium i processen. Vår undersökning visar att upphandlande myndigheter kan bli bättre på dialog, menar Marie Ceder.

Endast 15 procent av respondenterna anser att upphandlande myndigheter är bra på avtalsuppföljning. Något som skulle ge möjlighet att mer effektivt kontrollera att krav följs och att underlag finns att avsluta de avtal som inte håller måttet.

– Jag tror på dialog, kunskapsspridning och digitalisering för att uppnå bästa möjliga samhällsnytta med offentlig upphandling. För oss är det viktigt att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella anbudsgivare som möjligt och där digitalisering underlättar samarbetet mellan leverantör och köpande organisation både innan, under och efter en upphandling, avslutar Marie Ceder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.