3 tips för företagande kvinnor att bemöta könsstereotyper

Affärerna Ny forskning visar att företagande kvinnor kan förbättra sina chanser att få finansiering genom att ta kontroll över och styra dialogen med potentiella finansiärer. Därmed kan vissa könsstereotypa föreställningar rundas.

3 tips för företagande kvinnor att bemöta könsstereotyper
Malin Malmström Foto:Tomas Bergman

Ny forskning kring detta, ledd av Luleå tekniska universitets professor Malin Malmström har publiceras i MIT Sloan Management.

– Det är väldigt viktigt att påpeka att det inte är kvinnorna som ska fixa problemet – det är hos finansiärerna som förändringen behöver ske. Men när strukturerna ser ut som de gör så finns det vissa saker som kan förbättra oddsen för kvinnor som söker finansiering via riskkapital. Det handlar om att genderneutralisera så gott det går, säger hon.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet har visat att företagande kvinnor i snitt får 25 procent av sitt efterfrågade kapital från offentliga svenska finansiärer medan männen får över hälften. I en annan uppmärksammad studie undersöktes riskkapitalisters föreställningar om företagande män och kvinnor. Det visade sig bland annat finnas föreställningar om att kvinnor inte har lika mycket resurser eller vilja att satsa på tillväxt – men när forskarna granskade nyckeltal i de verkliga bolag som sökt riskkapital hittade de inga sådana skillnader beroende på om företaget drevs av en kvinna eller man.

Nu har Malin Malmström, tillsammans med forskarkollegorna Henrik Wesemann vid St. Gallen-universitetet i Schweiz och Joakim Wincent vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, publicerat ytterligare en studie på området, ”How women can improve their venture pitch outcomes”.

Forskarna har analyserat riskkapitalisters verkliga beslutssituationer och samlat in data från över 200 situationer där svenska och brittiska entreprenörer som ansökt om finansiering utvärderats. I underlaget finns bland annat frågor som finansiärerna under ”pitchmöten” ställt till de män och kvinnor som sökt medel.

Resultatet visar att finansiärer bedömer företagande män och kvinnor med olika måttstockar. En man som framhåller risktagande och stark konkurrenskraft får till exempel mer positiva frågor än en kvinna. Frågorna till henne blir av mer hindrande karaktär. Ju fler frågor av denna typ – desto mindre beviljade medel, är forskarnas slutsats.

Enligt den nya studien är framgångsrika företagande kvinnor medvetna om att de kan behöva hantera stereotypa föreställningar när de söker riskkapital.

– Det handlar inte om att manipulera situationen, utan om att bemöta och vända negativa föreställningar, betonar Malin Malmström.

Forskarna har identifierat vissa ”taktiker” att använda sig av vid en pitch, för att styra bort från könsstereotypa reaktioner från finansiärer. Det handlar bland annat om att:

• Undvika att framhålla riskbenägenhet. Sådana kvaliteter ger endast positiva effekter för företagande män, inte för kvinnor som i stället möter frågor av hindrande karaktär.

• Kommunicera hur du kan nå uppsatta mål, inte hur du förebygger och undviker fallgropar.

• Gör din research – hur ser sammansättningen i gruppen du ska ”pitcha” för ut? Helt manliga paneler tenderar till exempel att ha ett starkare fokus på hindrande frågor för riskförebyggande än blandade paneler.

– Det här är verkligheten som kvinnor som söker finansiering måste förhålla sig till. Genom att vara medveten om hinder och negativa föreställningar går det att navigera runt dem, avslutar Malin Malmström.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.