Håll styrelsen i god form

Krönika Om ditt bolag har kalenderår har valberedningen kanske precis dragit igång sitt arbete. Utvärdering av befintligt styrelsearbete, i bästa fall individuella utvärderingar av styrelseledamöter och intervjuer med samtliga parter. Styrelsen är företagets viktigaste strategiska resurs och bör fungera som det, år efter år.

Håll styrelsen i god form
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Har din styrelse god form? Många styrelser är överviktiga sett till antalet ledamöter. Många är också gamla, sett till hur länge en genomsnittlig ledamot har haft sitt uppdrag. Mycket få styrelser arbetar med personliga mål för sina ledamöter.

I en värld som förändras allt snabbare, behöver styrelserummet undergå ständiga förbättringar och förnyelse. Annars riskerar arbetet att tappa stuns. En viljelös eller lat styrelse är enkel att runda för en stark vd, vilken då inte heller får det stöd eller den kontroll som kanske behövs.

Uppemot tio ledamöter i en styrelse blir sällan effektivt. Sunt förnuft säger att det då går att gömma sig i gruppen. Rollerna blir otydliga och ansvarstagandet svagt. Verksamheten kan bli starkt tjänstemannastyrd, vilket öppnar för avarter som allt för höga löner och i värsta fall korruption.

Få personer har fortfarande kraft och nya idéer efter mer än fem år på samma position. Ett styrelseuppdrag borde vara ett begränsat kontrakt med avtal och tidsgräns, även om det bryter med etablerade normer. En perfekt styrelse är troligtvis 5-6 personer där ingen sitter längre än 4-5 år och där rotationer görs kontinuerligt för att värna strukturkapital och kunskap.

Tidsbegränsning och rotation är viktigt. Stagnation hindrar förnyelse och professionellt arbete. En ingrodd kultur, vare sig det är i styrelserummet eller i verksamheten, bäddar för ett samtalsklimat där obekväma frågor och beslut kanske inte kommer upp till diskussion.

Ordföranden är avgörande för hur styrelseklimatet är och utvecklas, men ordförandes roll har på sina håll fortfarande ett gammaldags anslag. Sannolikt är exempelvis din ordförande per definition en man.

Vanligt är också att valberedning och ägare lägger för stor vikt vid att styrelseledamöter bör ha detaljkunskap om verksamheten. Detaljkunskap är inte det viktigaste, den bör finnas i verksamheten. En modern styrelse befolkas av personer som har en bred kompetens, är vidsynta, nyfikna och frågvisa och med tillräcklig integritet för att stå upp för sin åsikt eller fråga. Och med en genuin vilja och kompetens att utveckla bolaget på sikt.

Målstyrning är ett självklart inslag i ledningsgrupper. Varför arbetar inte styrelser så? Varför sätts inte individuella mål på styrelseledamöter? Här behöver ordföranden och valberedningar, på uppdrag av ägarna, ta ansvar och lägga bort eventuell rädsla att bryta upp en trevlig stämning. Ett lämpligt tillfälle att fundera på individuella målsättningar är när valberedningen fått styrelseutvärderingen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.