Företagen som rankas högst när det gäller jämställdhet

HR & Arbetsmiljö Nu presenteras årets resultat av SHE Index powered by EY – ett index som mäter och hjälper företag att utveckla sitt arbete inom mångfald, jämställdhet och inkludering. Högst poäng i Sverige fick Coor.

Företagen som rankas högst när det gäller jämställdhet
26% av företagen har en jämställd fördelning av direktrapporterande till högsta ledningen. Foto: Adobe Stock

Analysen för näringslivet i Norden visar att bara 23 procent av företagen har en jämställd högsta ledning. På styrelsenivå ser det bättre ut, där är det 43 procent av företagen i SHE Index som har en jämställd könsfördelning.

För första gången släpps en nordisk rapport med resultat från SHE Index powered by EY. Det är 124 företag från Norge, Sverige och Finland som deltar i årets index. Företagen som kommit längst och gjort störst framsteg med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete prisades i samband med SHE Conference, Europas största jämställdhetskonferens.

Årets analys av företagen i Sverige visar att Coor Service Management AB fick 92 av 100 poäng, vilket är högst i Sverige. Bakom ökningen i indexet ligger bland annat förändringen av könsfördelningen för högsta ledningen och styrelsen.

– För oss på Coor är människorna det allra viktigaste för vår framgång – och alla medarbetare är lika viktiga. Vi arbetar alltid för jämställdhet, mångfald och inkludering och det här priset är ett bevis för att vi är på rätt väg med vårt viktiga arbete. Ett av våra mål handlar om lika möjligheter – att vi ska ha lika många manliga och kvinnliga chefer. I år uppnådde vi målet och det är jag så stolt över. Vi kommer att fortsätta att fokusera på de här frågorna på Coor och priset ger oss ännu mer energi att göra det, säger Magnus Wikström, landschef Coor i Sverige.

Axfood AB är företaget i Sverige som klättrade mest enligt SHE Index och tog emot pris som ”Rising star”. Axfood ökade med 10 poäng jämfört med förra året och fick i år 89 poäng. Ökningen beror delvis på en förbättrad könsfördelning bland chefspositioner som rapporterar direkt till högsta ledningen.

– Vi tycker att det viktigt att uppmärksamma de företag som driver förändring. Företagen i SHE Index har alla engagerat sig för att utveckla sitt arbete inom mångfald, jämställdhet och inkludering – genom mätning, åtgärder och transparens. För trots att ESG är på agendan i dag hos de flesta företag, så är inte den sociala aspekten ”S” lika prioriterad. Näringslivet bör se mångfald och jämställdhet som en viktig del av ESG-agendan. Det finns något att lära av företagen i SHE Index, då de har använd indexet som ett verktyg för att skapa en förändring, berättar Magnus Kuchler, Sverigechef på EY och som delade ut priset under SHE Conference i Stockholm.

Till skillnad mot liknande jämställdhetsindex eller rankingar utvärderar SHE Index även företagens aktiva arbete med mångfald, jämställdhet och inkludering. Företagen svarar på 36 frågor inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald). Baserat på informationen har ett individuellt index beräknats för varje företag, vilket är ett tal mellan 0 och 100, som sammanfattar företagets arbete med mångfald, jämställdhet och inkludering.

Företaget som rankades högst i hela Norden var IKEA i Norge med 98 poäng. Medelpoängen för alla företag i SHE Index 2022 var 77, vilket är 4 poäng mer jämfört med året innan. Bakgrunden till ökningen är en mer jämn könsfördelning bland ledningen och de som rapporterar direkt till högsta ledningen.

Sammanfattning av resultaten från SHE Index 2022:

• 23% av företagen har en jämställd högsta ledning*

• 36% kvinnor i genomsnitt i högsta ledningen bland företagen

• 26% av företagen har en jämställd fördelning av direktrapporterande till högsta ledningen

• 21% av företagen har en kvinna som vd

• 43% av företagen har en jämställd styrelse

• 73% av företagen tar hänsyn till könsfördelningen vid några leverantörsvalsprocesser, men bara 24 % har en policy som tar hänsyn till könsfördelningen vid alla processer

• 86% av företagen har ett specifikt mål för könsfördelningen bland ledningspositioner

• 71% av företagen mäter fördelningen av kvinnor bland identifierade medarbetare med hög potential

• 86% av förtagen har ett program eller initiativ för att attrahera sökande av båda könen till positioner inom företaget

*En jämställd ledning har mellan 45–55 % kvinnor och män.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.