Distansarbete kan få fler att jobba när de är sjuka

HR & Arbetsmiljö Allt fler jobbar hemifrån – sannolikt även när de är sjuka. Mer än hälften av Sveriges HR- chefer ser att distansarbetet gör det svårt att veta hur medarbetaren verkligen mår och risken att missa allvarlig ohälsa ökar.

Distansarbete kan få fler att jobba när de är sjuka
Tobias Ekros

När svenskarna nu fortsätter att jobba hemifrån ser arbetsgivare tendenser på att fler arbetar även när de är sjuka. Fenomenet, så kallad sjuknärvaro, är inte något nytt i sig, men har blivit svårare för arbetsgivare att uppmärksamma. Det visar en undersökning med över 300 HR-chefer från YouGov på uppdrag av MedHelp Care. Dessutom framgår att majoriteten av HR-cheferna, sex av tio, uppger att organisationen saknar rutiner för att följa upp när medarbetarna är sjuka och jobbar samtidigt.

– Kortsiktigt kanske detta inte ter sig som ett problem. Men med tanke på att många fortfarande vill arbeta hemma finns en risk att ohälsa göms eller glöms. Det blir helt enkelt mycket svårare att ha koll på hur de som jobbar hemma verkligen mår, konstaterar Tobias Ekros, vd på Medhelp Care.

Majoritet av HR-cheferna, totalt 64 procent, oroar sig för de risker som sjuknärvaron kan föra med sig. Det kan handla om oro för att produktiviteten ska påverkas negativt eller att tecken på mer allvarlig ohälsa ska missas.

Milla Jonsson, frilansande expert på arbetsrätt och arbetsmiljörätt, har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete och ser att företagen behöver anpassa sig till den nya verkligheten.

– Nu behöver arbetsgivarna se över rutiner och policyer utifrån ett mer flexibelt arbetsliv. Vad gäller till exempel för den som är sjuk och samtidigt jobbar hemma? Hur ska en sådan sjukanmälan gå till och hur ser rutinerna ut för uppföljning mellan chef och medarbetare? Ju enklare och tydligare, desto bättre, säger Milla Jonsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.