Milleniegenerationen ställer högst krav på arbetsgivare

HR & Arbetsmiljö Personer mellan 25–41 år - den så kallade milleniegenerationen - ställer högst krav på sina arbetsgivare, enligt en global undersökning från PwC där 52 000 arbetstagare har medverkat.

Milleniegenerationen ställer högst krav på arbetsgivare
57 procent av medarbetarna i undersökningen är nöjda med sitt nuvarande jobb. Foto: Adobe Stock

Undersökningen visar också att yngre medarbetare mellan 18–25 är mest missnöjda med sin nuvarande arbetssituation, samt att den fysiska och psykiska ohälsan är högre i Sverige i förhållande till det globala genomsnittet.

– Arbetstagare mellan 25–41 år är de som ställer högst krav på arbetsgivarnas insatser inom områden som hälsa, klimat och mångfald. Det är lite förvånande att den här åldersgruppen har högst engagemang och placerar sig före den yngsta gruppen 18–25 år inom samtliga undersökta kategorier. Samtidigt ser vi att den äldsta gruppen av medarbetare släpar efter när det gäller krav inom mångfald och klimat, berättar Alexandra Furst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC.

57 procent av medarbetarna i undersökningen är nöjda med sitt nuvarande jobb. Här finns tydliga skillnader åldersmässigt där de yngsta arbetstagarna i gruppen 18–25 år är mindre tillfreds än de äldre. Svenska respondenter hamnar över genomsnittet, med 67 procent som svarar att de är nöjda med det nuvarande arbetet.

När det kommer till anledningar som påverkar byte av arbete, så hamnar lönekuvertens storlek i topp. Pengarna är till och med viktigare än ett jobb som är utvecklande och att kunna vara sig själv på jobbet.

– Men här ser vi också vissa skillnader mellan olika delar av världen. Bland de drygt 1 000 svenska arbetstagare som är med i undersökningen, så är ett utvecklande arbete det allra viktigaste och pengarna kommer som nummer två i rangordningen, säger Alexandra Furst.

Undersökningen visar också att så många som 22 procent av de svenska respondenterna lider av fysisk eller psykisk ohälsa i sådan grad att det påverkar det dagliga arbetet. Därmed ligger Sverige en bra bit över det globala snittet på 17 procent.

– Det här är oroande siffror. När det gäller kvinnor så har vi en så hög andel som 25 procent och inom mindre verksamheter så säger hela 28 procent att arbetet påverkas av ohälsa, berättar Alexandra Furst.

Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Här visar resultaten att närmare var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse, som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap, vilket endast 17 procent av de svenska respondenterna anger.

Medarbetarna i undersökningen menar att deras arbetsgivare försöker mota kompetensbrist med utbildning och höjda löner.

– Däremot är det endast var fjärde medverkande i undersökningen som anser att arbetsgivarna använder automatisering och utnyttjar ny teknik för att komma tillrätta med dessa utmaningar. I Sverige är andelen ännu lägre – bara 16 procent, avslutar Alexandra Furst.

Övriga resultat från undersökningen

• Medarbetare som arbetar helt och hållet på distans är mer benägna att byta arbetsgivare.

• Skydd av data och hälsa är de två områden som flest upplever stöd inom från arbetsgivare. Däremot är det sämre ställt med stöd kopplat till klimatomställning.

• De som arbetar helt på distans är också mer oroliga för att bli förbisedda när det gäller utvecklingsmöjligheter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.