4 tips på hur millennials kan inkluderas mer i säkerhetstänket

It-säkerhet I en ny global undersökning visar det sig att millennials från Norden sticker ut mest negativt när det kommer till it-säkerhet, vilket innebär en ökad risk för företag.
 

4 tips på hur millennials kan inkluderas mer i säkerhetstänket
Foto: Adobe Stock

Arbetsmarknaden har under en längre tid försökt anpassa sig till de så kallade millennials. Millennials, de unga under 30 på arbetsmarknaden, som har vuxit upp omgivna av teknik har förmodats ha ett bättre cybersäkerhetstänk och it-kunnande än sina äldre kollegor. Men en undersökning framtagen av säkerhetsdivisionen på NTT Ltd visar på det motsatta. Millennials har en mer avslappnad attityd mot cybersäkerhet, där istället snabbhet, produktivitet och flexibilitet smäller högre.

– Millennials är en superpotential för företag, men resultatet visar tydligt att de är en tickande säkerhetsfara för företagen. Om det inte tas på allvar riskerar många företag inte bara onödiga säkerhetsproblem utan också enorma driftstörningar och höga kostnader när de sedan försöker reparera säkerhetsintrången, säger säkerhetsexperten Björn Lantto på NTT Ltd.

I rapporten sticker Sverige och Norge ut – tillsammans med USA, Hong Kong och Storbritannien – där länderna är digitalt långt fram men när det kommer till cybersäkerhet så är det anställda över 30 som visar vägen. Detta beror på att de har en större arbetslivserfarenhet. Dessa länder måste jobba hårdare så att alla under 30 år fortsätter utbildas och får ändrade attityder och beteenden gentemot cybersäkerhet. I Frankrike och Brasilien är det tvärtom, där är det millennials som visar bäst cybersäkerhetspraxis på företagen.

Undersökningen visar vidare att millennials är mer oroliga över kompetensbristen inom cybersäkerhet. Nästan hälften av respondenterna på en global nivå anger att de inte har tillräckliga interna kunskaper eller resurser för att hantera cybersäkerhetshot. Det handlar mångt och mycket om att de under 30 har växt upp i en tid som präglats av cyberattacker och hot.

– Företag måste jobba med att säkerhetskulturen verkligen innefattar alla generationer och stöds av en mångfald av medarbetare. Om vi vill utnyttja de yngres fantastiska kreativitet och energi, måste vi tänka på säkerhet som något som möjliggör deras arbete, inte något som hindrar dem från att utföra sina uppgifter. Vi måste hitta sätt att förbättra anpassningen mellan säkerhet och de uppgifter som anställda måste utföra, avslutar Björn Lantto.

4 tips på hur millennials kan inkluderas mer i säkerhetstänket på företaget

1. Skapa forum med yngre anställda och lyssna på deras syn på cybersäkerhet.

2. Yngre anställda kan vara som bäst och mest motiverade i en smidig, produktiv och flexibel arbetsmiljö. Säkerhet bör utformas för att möjliggöra verksamheten.

3. Stöd utbildningsprogram, mentorskap och överväg externt stöd där det finns behov.

4. Utbildning är avgörande. Gamifiera säkerhetsinlärning och gör det roligt för alla.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.