5 tips för att attrahera millennials

Talangjakt Ett företags rykte som arbetsgivare är den viktigaste ingrediensen för att locka till sig och behålla talanger. Med ett bra arbetsgivarvarumärke kan man både attrahera den främsta kompetensen och få medarbetarna att trivas.

5 tips för att attrahera millennials
Många företag funderar på hur de ska kunna attrahera millennials framöver.

Varje år röstar Sveriges studenter fram sina drömarbetsgivare i undersökningen ”Företagsbarometern” som genomförs av employer branding-företaget Universum. Google har de senaste tio åren dominerat listorna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En av de mest uppseendeväckande trenderna 2019 är att den högst prioriterade faktorn vid val av arbetsgivare är hög framtida inkomst, något som kan tyda på att studenterna precis som för ett par år seden söker sig till trygghet före självförverkligande faktorer såsom ett högre syfte.

Universum ser även tydliga skillnader mellan generation Z, som föddes från mitten av 1990-talet och generation Y som föddes 1981-1996, så kallade Millennials. Generation Z förväntar sig högre ingångslön än Generation Y och de ser sig även som framtidens chefer. Detta ställer nya krav på arbetsgivares tillvägagångssätt i arbetet med att attrahera de vassaste talangerna. Till exempel blir träffsäkra rekryteringar allt viktigare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad där talangerna inser sitt stigande värde.

Claes Peyron konstaterar att många techföretag under de senaste tio åren visat att det går att ha en kreativ, skön och dynamisk arbetsplats och ända vara lönsam.

– Vi ser tydligt i årets undersökning att Generation Z rankar faktorer som har med framgång att göra högst. Lön har legat i toppen under en längre tid, men i år ser vi framförallt att gapet mellan generationerna ökar och att Generation Z värderar faktorer som företagens framgång såväl som ledarskapsmöjligheter, medan Generation Y istället värderar trygghet och arbetsmiljö högt, säger Claes Peyron, vd för Universum Norden.

Viktigt med jämställdhet

Universum presenterar också varje år ”Karriärbarometern” där Young Professionals säger sitt när det gäller vilka arbetsgivare de helst vill arbeta hos samt vilka faktorer de värderar högst när de söker jobb.

– Inte helt oväntat ser vi ett lyft när det kommer till vikten av tydligt hållbarhetstänk och även jämställdhet på arbetsplatser. Att arbetsgivare fokuserar på CSR blir allt viktigare och är på väg att bli mer eller mindre ett krav för talangerna. Just vikten av jämställdhet mellan olika kön har länge varit en stigande trend, men det har skett en markant ökning mellan 2018 och 2019, berättar Claes Peyron.

Han konstaterar att attrahera och behålla rätt medarbetare idag är en kritisk förmåga för de flesta organisationer.

– Att fokusera på kortsiktig rekrytering fungerar inte. Det gäller att ha ett långsiktigt employer branding-arbete med en direkt koppling till verksamhetsmålen. Företagen måste hitta sin egen identitet och lyfta fram det man är riktigt bra på.

Vill ha feedback

För dagens unga talanger finns det många valmöjligheter och de är eftertraktade på marknaden.

– De vill arbeta med sådant som är meningsfullt och som har en positiv påverkan på samhället. Dessutom vill de ha bra feedback från ledningen och kunna arbeta i en kreativ miljö.

Eftersom de unga talangerna är mer digitala har de ett nytt sätt att se på kommunikation och med detta följer också att de har mindre respekt för auktoriteter. Lika gärna som att gå till ett stort företag kan de börja hos en startup vars värderingar matchar deras.

– De vill kunna ha informella samtal med sin chef och snabb feedback, vilket bland annat hänger samman med hur det fungerar i dataspelsvärlden.

Claes Peyron konstaterar att många techföretag under de senaste tio åren visat att det går att ha en kreativ, skön och dynamisk arbetsplats och ändå vara lönsam.

– Det gäller till exempel Google och Spotify. Bankerna, som är inne i en intensiv digitaliseringsfas, jobbar nu stenhårt med att förändra sin image eftersom de slåss om samma talanger som de hippa it-företagen.

Han tycker att branschorganisationerna måste ta ett större ansvar när det gäller att lyfta fram företagen i sin bransch.

– Ett bra exempel på hur man kan jobba med detta är TV4-serien ”Felix stör en ingenjör” där Felix Herngren besöker framgångsrika ingenjörer i utlandet och får följa med dem till jobbet, avslutar Claes Peyron.

Fakta

Claes Peyrons 5 bästa tips för att attrahera millennials

  1. Företag måste vara tydliga med vilka målgrupper de faktiskt behöver attrahera och rekrytera. Här gäller det att vara mycket vassare än tidigare, det räcker inte med att söka en ”civilingenjör”. Du måste ner i detalj och specificera vad personen ska kunna, samt vilka egenskaper du söker.
  2. Det gäller också att vara tydlig med vad företaget har att erbjuda, vad är det som särskiljer oss från andra? Våga välja ut och prata om få saker. Det ska vara ett enkelt val för folk, man ska vara älskad eller nästan hatad.
  3. Tänk långsiktigt, det är ingen quick fix. Hur vill vi uppfattas som arbetsgivare om tre år? Sätt upp tydliga nyckeltal för hur detta ska mätas, för att se om det man gör har effekt.
  4. Jobba på insidan för att få med alla medarbetare, de är de bästa ambassadörerna. Öka antalet medarbetare som rekommenderar dig som arbetsgivare och talar positivt om företaget i sociala medier. Lika viktigt är att få med ledningen i förändringsarbetet, ledningen måste gå i bräschen.
  5. Kommunicera smart! Det handlar mycket om sociala medier och hur man använder dem på rätt sätt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.