Här är Sveriges topparbetsgivare

Arbetsgivarvarumärke Uniper, Sveriges Radio och Sveriges Riksbank. Det är Sveriges mest attraktiva, jämställda och respektive hälsosamma arbetsgivare enligt en färsk kartläggning från Nyckeltalsinstitutet.

Här är Sveriges topparbetsgivare
Rätt hanterat blir medarbetarna företagets största tillgång. Foto: Stock Adobe.

Kartläggningen, som görs varje år, baseras på insamlad statistik från 2021 och har genererats från en databas med information om drygt 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor på cirka 350 företag och organisationer.

– Medarbetarna är den viktigaste resurser som en arbetsgivare har. I dag bokförs de som ett företags stora kostnad, men rätt hanterat blir de också företagets största tillgång, vilket årets vinnare lyckats väl med, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet i en kommentar.

Tre kategorier

De tre arbetsgivare som placerar sig i topp i kategorierna mest attraktiva, mest jämställda respektive mest hälsosamma arbetsgivare är Uniper, Sveriges Radio och Sveriges Riksbank.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som till exempel tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Kategorin Hälsoindex baseras till exempel på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Enligt kartläggningen har energibolaget Uniper nått bra resultat som attraktiv arbetsgivare och lyckats särskilt väl med sin satsning på kompetensutveckling, som uppgår till mer än två arbetsveckor per anställd och år.

Sveriges Radio bedriver ett aktivt arbete inom jämställdhetsområdet. Män och kvinnor har lika möjligheter, oavsett om det gäller chefsskap, anställningsform eller föräldraledighet.

Sveriges Riksbank utmärker sig som en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare. De har goda värden på samtliga nyckeltal inom hälsoområdet; exempelvis nyttjar tre av fyra anställda det friskvårdsbidrag som erbjuds.

Här är de arbetsgivare som placerar sig i topp-tre per kategori.

Attraktiv arbetsgivarindex

  1. Uniper
  2. Sveriges Riksbank
  3. SISAB – Skolfastigheter i Stockholm

Jämställdhetsindex

  1. Sveriges Radio
  2. Lokalförvaltningen Göteborgs stad
  3. Luleå Energi

Hälsoindex

  1. Sveriges Riksbank
  2. E-hälsomyndigheten
  3. Försvarets Materielverk, FMV

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.