Fyra åtgärder som hjälper företag att behålla och attrahera talanger

Arbetsgivarvarumärke Enligt en ny rapport från Sodexo överväger var tredje tjänsteman i Sverige att säga upp sig. Rapporten bygger på en omfattande Novus-undersökning där arbetstagare och chefer svarat på frågor om vad arbetstagare värdesätter i arbetet och deras syn på det nya arbetslivet.

Fyra åtgärder som hjälper företag att behålla och attrahera talanger
Undersökningen visar att var tredje tjänsteman överväger att sluta på sitt jobb och de vanligaste anledningarna är att de vill ha högre lön. Foto: Adobe Stock

I samarbete med Novus har Sodexo sedan hösten 2021 genomfört kvartalsvisa undersökningar för att mäta svenska tjänstemäns inställning till arbetslivet. I den senaste rapporten Nya krav på arbetsgivare när kampen om talangerna tätnar – en rapport om anställdas behov och motivationsfaktorer i det nya arbetslivet, har Novus intervjuat drygt 1 000 svenska tjänstemän och 300 chefer om vad som får arbetstagare att trivas och motiveras på arbetet och hur benägna de är att byta jobb.

Undersökningen visar att var tredje tjänsteman överväger att sluta på sitt jobb och de vanligaste anledningarna är att de vill ha högre lön (14 procent), inte känner sig tillräckligt motiverade eller har tillräckligt intressanta arbetsuppgifter (12 procent), eller inte tycker att chefen eller ledarskapet är bra (10 procent). De främsta faktorerna för att tjänstemännen skulle överväga en ny arbetsgivare är bättre lön och förmåner, följt av mer motiverande och intressanta arbetsuppgifter samt att i högre grad få jobba med något de brinner för.

Även flexibilitet är viktigt. Var tredje tjänsteman som arbetat på distans under pandemin, skulle överväga att säga upp sig om deras arbetsgivare krävde heltidsarbete på kontoret och 11 procent skulle säga upp sig rakt av. Närmare var fjärde (23 procent) tjänsteman skulle överväga en ny arbetsgivare för att i större utsträckning få bestämma var och när de jobbar.

Klimatfrågan väger allt tyngre för yngre talanger

–  De senaste åren har det skett ett skifte i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare med mer fokus på individen. Arbetstagarna har nya behov idag och värdesätter flexibilitet, att deras arbetsplats har sunda värderingar och att de får utvecklas på jobbet. Företag som vill locka talanger behöver kunna erbjuda det om de ska fortsätta vara attraktiva och konkurrenskraftiga på sikt, säger Johanna Langer, marknadschef på Sodexo.

Rapportens slutsatser visar ett maktskifte från arbetsgivare till arbetstagare. Konkurrensen om talangerna har hårdnat, och kraven från arbetstagarna har blivit högre. För att möta behoven och kraven som uppstått i det nya arbetslivet hos både arbetstagare och chefer, presenterar Sodexo fyra konkreta åtgärder som hjälper företag att behålla och attrahera talanger.

1.     Facilitera socialt utbyte – låt kontoret bli ett moderskepp

Kontoret är idag för många främst en plats för socialt utbyte och kontorsdagarna för hybridarbetande medarbetare är tillfällen att mötas. Att även erbjuda alternativa arbetsplatser utanför hemmet och andra förmåner som underlättar social interaktion kan bli en attraktiv del i arbetsgivarerbjudandet.

2.     Erbjud förutsättningar för autonomi och flexibilitet

Självbestämmande och en större frihet i varifrån man arbetar är något som många önskar, och en närvarande och hjälpande chef är lika viktig oavsett var dina anställda arbetar.

3.     Skapa utrymme för kompetensdelning och inspiration

Chefens funktion har formats alltmer till att coacha och stötta medarbetare i arbetet. Finns det sätt för de anställda att fortsätta utvecklas och göra en resa i sitt yrkeskunnande är detta A och O.

4.     Arbeta med anpassningsbara lösningar

Förändringarna i arbetslivet skapar ett behov av flexibla lösningar för företag. Lösningen för att bli mer anpassningsbar är att kunna omforma lokaler och kontrakt för de behov som finns nu och framåt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.