Så drabbar kompetensbristen företagen

Kompetensbrist Förlorade order och verksamhet som flyttas utomlands. Det är två effekter av den stora kompetensbristen.
Uppsagda inom techbranschen lär inte ha svårt att hitta nya jobb.

Så drabbar kompetensbristen företagen
Bilbranschen märker tydligt av bristen på kompetensbristen inom området elmotorer. Foto: Adobe Stock

Uppsägningarna inom techföretag som Kry och Klarna har skapat stora rubriker de senaste veckorna. Inte så konstigt. Men samtidigt är det ett skriande kompetensbehov inom andra delar av svenskt näringsliv, och har så varit i många år nu.

Ikem, som organiserar företag inom innovations- och kemiindustrierna, pekar på att sju av tio företag har rekryteringssvårigheter och att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt. Det resulterar i utebliven tillväxt.

Ikem pekar på dålig matchning när det gäller den förhållandevis stora gruppen arbetslösa och de ännu ej tillsatta jobben.

Så vad gör man? Ett sätt är förstås att försöka förmå den efterfrågade kompetensen att fortsätta jobba efter 65. För den enskilda medarbetaren betyder det ett rejält tillskott i pensionskassan samtidigt som företaget får sänkta pensionsavgifter för medarbetare över 66 år. Men det är förhållandevis få som nappar på det, menar Sveriges Ingenjörer, som låtit ta fram en ny rapport.

Just ingenjörer hör till de yrkesgrupper med allra lägst arbetslöshet och störst efterfrågan. I januari 2021 låg den på 1,7 procent, för att sjunka ytterligare till april 2022, då den låg på 0,9 procent.

Läs även: Brist på teknisk kompetens drabbar fordonsindustrin.

Sveriges Ingenjörers undersökning visar att 2 000 ingenjörer skulle kunna tillföras arbetsmarknaden om man lyckades få fler att jobba längre. Så vad är då hindret? Löneutvecklingen, menar fackförbundet. Det är sedan tidigare känt att löneutvecklingen stiger kraftigt från de unga vuxenåren upp i medelåldern, för att sedan börja stagnera när man kommer allt närmare pensionen.

Men återigen handlar det om matchning av kompetens. En undersökning gjord av Teknikföretagen bekräftar Ikems beskrivning av situationen, men pekar samtidigt på att behoven i dag skiljer sig lite från tidigare.

– Det har länge funnits ett stort kompetensbehov inom teknikindustrin och vår senaste undersökning pekar på att behovet är större än tidigare – och delvis annorlunda. De stora teknikskiftena, exempelvis elektrifiering, påverkar en hel kedja av kompetens, säger Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen och projektledare för undersökningen.

Teknikföretagen ser en brist på såväl yrkesarbetare som CNS-operatörer, olika former av tekniker och svetsare, ingenjörer och digital spetskompetens. En fjärdedel av de i dag anställda behöver dessutom kompetensutveckling inom tre år.

För små företag blir resultatet uteblivna order, medan större företag tappar i utveckling eller flyttar ut verksamhet från Sverige, menar Teknikföretagen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.