Dataläskunnighet mest efterfrågade kompetensen

Digitalisering & IT Dataläskunnighet anses vara den mest efterfrågade kompetensen år 2030 av både företagsledare och anställda när artificiell intelligens tar sig in mer och mer på arbetsplatserna.

Dataläskunnighet mest efterfrågade kompetensen
Sättet som vi interagerar med och använder data har förändrats under de senaste åren och kommer att fortsätta när vi går mot en mer intelligent och automatiserad arbetsplats. Foto: Adobe Stock

Mer än hälften tror att kompetens inom dataläskunnighet gör att de blir mer relevanta samtidigt som endast var tionde av de anställda känner sig helt säkra på sina kunskaper inom dataläskunnighet. Det visar en ny rapport från dataanalysföretaget Qlik.

Rapporten ”Data Literacy: Upskilling Evolution”, som bygger på enkäter av undersökningsföretaget Censuswide på uppdrag av Qlik tillsammans med The Future Labs, kombinerar insikter från expertintervjuer med undersökningar från över 1 200 globala chefer på C-nivå och 6 000 anställda. Rapporten visar att både företagsledare och anställda spår att dataläskunnighet, det vill säga förmågan att läsa, arbeta med, analysera och kommunicera med data, kommer att vara den mest efterfrågade färdigheten år 2030. 85 procent av cheferna tror att det kommer att bli lika viktigt i framtiden som förmågan att använda en dator idag.

– Sättet som vi interagerar med och använder data har förändrats under de senaste åren och kommer att fortsätta när vi går mot en mer intelligent och automatiserad arbetsplats. Men ambition och investeringar i ledande datapraxis fortsätter att uppväga engagemanget för att lösa dataläskunnighetskrisen. Företagsledare måste inse att om de vill att deras anställda ska förbättra sin användning av data för beslutsfattande och i sin tur skapa positiva resultat så kräver det deras stöd och möjligheter till vidareutbildning, säger Paul Barth, Global Head of Data Literacy på Qlik.

Rapporten visar vidare att endast var tionde (11 %) av de tillfrågade anställda känner sig helt säkra på sin kunskap om dataläskunnighet. Ändå är den vanligaste uppfattningen bland företagsledare att ansvaret ligger på individnivå, inte arbetsgivarens, att förbereda sig kunskapsmässigt för den framtida arbetsplatsen.

Där organisationer ökar sin utbildning i dataläskunnighet visar rapporten att den främst erbjuds till dem som arbetar i specifika datarelaterade roller (58 %), såsom dataanalytiker och datavetare. Bara var tionde erbjuder denna utbildning till personer inom HR, ekonomi och marknadsföring (12 %, 11 % respektive 10 %) trots att mer än två tredjedelar av de anställda som arbetar i dessa funktioner uppger att dataläskunnighet redan är nödvändigt för att uppfylla sin nuvarande roll (70 %, 74 % respektive 67 %).

Över tre fjärdedelar (78 %) av de anställda investerar sin egen tid och sina pengar (64 %) för att täppa till det yrkesmässiga kompetensgapet som behövs för den framtida arbetsplatsen. Dessa anställda spenderar i genomsnitt nästan 7 timmar varje månad och nästan 2 800 dollar varje år på vidareutbildning. 35 % av de anställda rapporterar att de har lämnat ett jobb under de senaste tolv månaderna på grund av att deras arbetsgivare inte erbjöd tillräckligt med vidareutbildningsmöjligheter.

Företagsledarna som deltog i undersökningen tror att de anställdas arbetsmetoder kommer att förändras med intelligenta verktyg som hjälper dem att fatta bättre beslut (84 %) och bli mer produktiva (83 %).

Fyra av tio (40 %) svaranden på C-nivå spår att deras organisation kommer att anställa en Chief Automation Officer inom de närmaste tre åren, vilket kommer att stiga till över 99 % inom det kommande decenniet. Men investeringen kan inte sluta vid senioranställningar: de i frontlinjen behöver stöd under denna övergång. Och 58 % av de tillfrågade anställda tror att dataläskunnighet kommer att hjälpa dem att förbli relevanta i sin roll i och med den växande användningen av AI.

– Vi hör ofta människor prata om hur anställda behöver förstå hur artificiell intelligens kommer att förändra hur de fullgör sin roll, men ännu viktigare är att vi måste hjälpa dem att utveckla de färdigheter som gör det möjligt för dem att lägga till värde till produktionen av dessa intelligenta algoritmer. Dataläskunnighet kommer att vara avgörande för att utöka samarbetet på arbetsplatsen bortom engagemang från människa till människa, till anställda som utökar maskinintelligens med kreativitet och kritiskt tänkande, konstaterar Elif Tutuk, VP of Innovation & Design på Qlik.

Drygt en av fem anställda tror att deras arbetsgivare förbereder dem för en mer dataorienterad och automatiserad arbetsplats (21 %). Detta trots att de flesta företagsledare spår en förändring av arbetsmetoder på grund av den snabba uppkomsten av artificiell intelligens (AI).

Om undersökningen:

Rapporten ”Data Literacy: The Upskilling Evolution” är baserad på en undersökning utförd av Censuswide av 1 209 chefer på C-nivå och 6 197 globala heltidsanställda i organisationer med över 50 anställda i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Japan, Australien och Nya Zeeland i oktober och november 2021.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.