Nytt program ska locka AI-talanger till Sverige

AI Det råder global brist på kompetens inom artificiell intelligens (AI). För att stärka Sveriges attraktionskraft startar nu AI Sweden tillsammans med tre partnerorganisationer inom industri och offentlig sektor talangprogrammet Eye for AI.

Nytt program ska locka AI-talanger till Sverige
AI-talangerna ska lockas till Sverige. Foto: Stock Adobe.

Studier visar att länder som tar till sig AI kraftigt ökar sin tillväxt. Samtidigt larmar svenska företag om stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Det gäller inte minst rekrytering från utlandet, som är en nyckelfaktor för kompetensförsörjningen inom AI.

För att ändra på detta har AI Sweden, som är Sveriges nationella center för tillämpning av AI, tillsammans med tre ledande aktörer – AstraZeneca, Zenseact och Sahlgrenska universitetssjukhuset, skapat ett 18 månader långt talangprogram för EU-medborgare.

Stor utmaning

Programmet startar den 1 oktober och sex topptalanger håller för närvarande på att rekryteras.

Martin Svensson, AI Sweden. Foto Per Wahlberg.
Martin Svensson, AI Sweden.
Foto Per Wahlberg. Martin Svensson, AI Sweden. Foto Per Wahlberg.

– Att attrahera och rekrytera talanger inom AI är en stor utmaning för många organisationer. Detta drabbar självfallet enskilda företag hårt och bromsar dessutom hela Sveriges användning av AI för en ökad välfärd och konkurrenskraft. Vi vill hitta lösningar på detta tillsammans med våra partners. Pilotprojektet Eye for AI är ett enormt spännande första kliv, som vi på sikt förväntar oss ska generera en ny generation talanger i Sverige, kommenterar Martin Svensson, Co-Director Operations på AI Sweden.

Roterar mellan företagen

Deltagarna i talangprogrammet kommer att rotera mellan företagen var sjätte månad. En dag i veckan spenderas på AI Sweden med syfte att stärka relationen mellan deltagarna, öka språkkunskaperna och kulturförståelsen samt hjälpa dem in i det svenska AI-ekosystemet.

För att sätta fokus på jämställdhet och mångfald i processen med att rekrytera talanger till programmet samarbetar AI Sweden med Women in AI i Sverige. Women in AI är en global ideell tankesmedja som har till syfte att få in fler kvinnor i AI.

När Women in AI i Sverige gjorde en marknadsundersökning om vad internationella talanger värderar framgick att lönen inte är det enda sättet att locka till sig talanger. Arbetsgivarens värderingar och vilka utmaningar som erbjuds är exempel på faktorer som värderas högre.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.