Digitalisering viktigt verktyg i företagens affärsutveckling

Digitalissering Företagen använder digitalisering inte bara inom administration, utan även i allt högre utsträckning som verktyg i sin affärsutveckling. Det framgår av en undersökning från Tillväxtverket.

Digitalisering viktigt verktyg i företagens affärsutveckling
Digitalisering används allt mer för affärsutveckling. Foto: Stock Adobe.

Digitalisering rymmer en stor potential och betraktas av många som en fjärde industriell revolution efter ångmaskinen, elektrifieringen och mikroprocessorteknologin. Men digitalisering kan också betyda många olika saker – allt från att effektivisera befintliga processer till att utveckla nya affärsmodeller och kunderbjudanden.

Tillväxtverkets stora undersökning ”Företagens villkor och verklighet 2020” visar att det varierar väldigt mycket mellan i vilka delar av verksamheten som företagen använder sig av it. Vanligast är inom administration – drygt sex av tio små och medelstora företag anger att de i stor utsträckning använder it inom sin administration.

Ungefär vart tredje företag svarar att de använder it i stor utsträckning till inköp respektive marknadsföring.

Positiv utveckling

Men undersökningen visar också på en positiv utveckling inom andra områden. Affärsutveckling, som tidigare varit det område inom vilket företagen använder digitaliseringens möjligheter i minst utsträckning, håller på att öka – från 14 procent för tre år sedan till 17 procent.

– Ett av Tillväxtverkets uppdrag är att stimulera företag att använda digitaliseringens möjligheter till att utveckla sina erbjudanden och affärsmodeller. Att vi nu kan se att utvecklingen sakta går framåt är väldigt positivt, kommenterar Josefine Lindell, analytiker på Tillväxtverket.

Men graden av digitalisering skiljer sig också mellan både olika regioner och branscher. Företagen i Stockholm, Västmanland och Jämtland ligger i topp, medan Blekinge, Kalmar och Gotland återfinns längst ned på listan.

Företag inom tjänstesektorn, som information och kommunikation, juridik och ekonomi samt handel är också de som använder it mest frekvent i sin verksamhet.

Satsar mer under pandemin

Av Tillväxtverkets uppföljande studie ”Coronaundersökningen” framgår att företag i samtliga branscher satsat mer på digitalisering under pandemin. Inte minst beroende på att stora delar av verksamheten flyttat från fysiska arbetsplatser och mötesrum till digitala forum.

Branscher som redan är relativt digitaliserade, som utbildning, företagstjänster inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik samt it och telekom har satsat mest på digitalisering. Däremot är andelarna lägre för branscher som energiförsörjning och transport, uthyrning och fastighetsservice.

– Vi behöver öka takten i att stärka företagens konkurrenskraft. Den positiva utveckling vi ser i kombination med betydande utmaningar understryker behovet av att satsa ytterligare på omstart och omställning, säger Josefine Lindell.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.