Kommer pandemin gynna kvinnors karriärer?

HR & Arbetsmiljö Andelen kvinnor i ledande befattningar på medelstora företag i världen är nu 32 procent. För fem år sedan var motsvarande siffra bara 25 procent. Tre av fyra beslutsfattare tror dessutom att COVID-19-pandemin kommer gynna kvinnors karriärbanor på lång sikt.

Kommer pandemin gynna kvinnors karriärer?
Anna Johnson

– Det är glädjande att det sker en utveckling även under pandemin, för det är ett långsiktigt arbete att få in fler kvinnor i ledande befattningar. Jämställdhet skapar affärsvärde och det är idag en förutsättning för att vara attraktiv hos både kunder och medarbetare. Dessutom fattar mixade grupper bättre beslut. Detta tror jag är något som fler fått upp ögonen för under pandemin, kommenterar Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige.

Redan förra året passerades en viktig milstolpe. Då visade Grant Thorntons undersökning Women in Business-rapport som kartlagt jämställdheten nämligen att andelen kvinnor i ledande befattningar globalt hade passerat 30 procent-gränsen för första gången, ett viktigt tröskelvärde som enligt forskning är den minsta representation som krävs för att påverka beslutsprocesser. I årets undersökning har alla regioner nu passerat den avgörande milstolpen, inklusive APAC, som 2021 var den enda regionen som låg under tröskelvärdet.

En positiv indikation i årets undersökning är att 73 procent tror att nya sätt att arbeta till följd av pandemin kommer gynna kvinnors karriärbanor på sikt.

– Jämställdheten på hemmaplan har i många fall blivit bättre då båda föräldrarna arbetat hemifrån, utan tjänsteresor och pendling till och från kontoret. Det gör säkert att fler, och kanske kvinnor i synnerhet, är mer benägna att ta ökat ansvar och kliva upp i ledande befattningar, när man ser att det går att kombinera med familj. Samtidigt är det upp till oss ledare att ge dem chansen, vi måste tänka jämställdhet i alla led och i alla beslut – hela tiden, säger Anna Johnson.

Grant Thornton bestämde sig tidigt för att vara med och visa vägen och har som affärsmål att nå en jämställd delägarkrets där minst 40 procent ska vara kvinnor. Tidningen Balans, som årligen kartlägger jämställdheten i revisionsbranschen, släppte den 8 mars årets resultat. I snitt har branschens åtta största aktörer 29 procent kvinnor bland delägarna. Grant Thornton ligger bäst till med 37 procent.

– Vi har satt mätbara mål i vår affärsplan där jämställdhetsmålen är på samma nivå som omsättning och resultat, då blir nyckeltalen lika viktiga att följa upp. Det gör också att vi hela tiden måste jobba med helheten, det går inte att ha separata projekt utan jämställdhet måste alltid vara på agendan. Samtidigt ska jag vara ärlig och säga att trots att vi gör allt vi kan, så det tar det lång tid. Det gäller att vara uthållig. Vi har nästan dubblat antalet kvinnor som är delägare på tio år, nu hoppas jag att det kommer gå snabbare framöver.

Höjdpunkter från årets Women in Business-undersökning:

• Andelen kvinnor i ledande befattningar på medelstora företag i världen är nu 32 procent

• Andelen kvinnor som är vd är nu 24 procent

• 73 procent tror att nya arbetssätt till följd av COVID-19 kommer gynna kvinnors karriärer på lång sikt

• 95 procent vidtar åtgärder för engagemang och inkludering

• Vartannat bolag satsar på ökad flexibilitet (worklife balance) för sina medarbetare (47 procent)

Om undersökningen

Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 150 företag med 50–500 anställda intervjuats av undersökningsföretaget Prospector.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.