Fem nycklar till engagerade medarbetare

Medarbetarengagemang Definitionen av engagemang är känslomässig koppling. Om medarbetarna känner engagemang får det hållbara resultat för människorna, arbetsmiljön och organisationen. Så hur skapar man det? Kommunikationsexperten Emma Dominguez Egnell på Hej engagemang vägleder dig i fem steg.

Fem nycklar till engagerade medarbetare
Foto: Stock Adobe/hejengagemang

En styrka att prata

Att reflektera innebär i det här fallet inte att gå till ditt eget inre eller din intuition, utan att ta reda på hur du uppfattas som ledare av andra. Hitta djup och förståelse för ditt eget ledarskap, gruppen du leder och kommunikationen däremellan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Bonusnyckel: Fira – med rätt fokus

 Fokusera på slitet i första hand och uppnådda resultat i andra hand. Vårt belöningssystem vill ha snabb, positiv och meningsfull återkoppling. Vi älskar att få det från andra människor och framförallt chefen. Resultatet är sällan kopplat enbart till den egna prestationen, utan även till saker vi inte kan rå över, som omvärlden och marknaden. Därför är det superviktigt att fokusera på slitet och prestationen i stället för resultatet.

– Reflektera över vad vill du åstadkomma, vilka styrkor och svagheter ser du, dina förutsättningar för att leda. Även kring vad som fungerar bra och varför, vad fungerar mindre bra, vad kan du lära dig.

Emma Dominguez Egnell tror på att vara transparent och berätta för hela organisationen ”därför” och ”varför”.

– Det är absolut en styrka att prata, förklara och berätta – inte en svaghet.

Det kraftfullaste verktyget: positiv feedback

Använd ditt ledarskap för att förstärka positiva beteenden genom att synliggöra och uppmuntra dem.

– Positiv feedback är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för att arbeta mot målen. Ge feedback på slitet, säg att du ser att de kämpar – då känner sig medarbetarna som hjältar. En god ledare måste kunna skilja på utförandet och resultatet.

Forskning: ledarskapet viktigaste faktorn

Varje medarbetare har ett eget ansvar att rannsaka sig själv och sitt engagemang. Känner man sig engagerad i miljön, med kollegerna, finns det löften som motiverar? Men det är ditt ansvar som ledare att skapa förutsättningar för att svaret på dessa frågor blir ja.

– Här är ledaren en väldigt viktig pusselbit. Rent krasst är det det man har betalt för – att se till att skapa en miljö där medarbetarna känner att de har förutsättningar och verktyg för att göra sitt jobb på ett trivsamt och engagerande sätt. Den samlade forskningen visar att ett transformerande ledarskap är den viktigaste faktorn för att skapa dessa förutsättningar.

Att vara tydlig är att vara snäll

När en medarbetare säger att den har stött på ett problem och frågar efter en lösning är det bästa sättet inte att passa tillbaka och säga ”jag litar på dig att du löser det här”.

– I en iver att vara välvillig kan ledarskapet leda till en ”låt-gå-filosofi”, som inte kräver någon ansträngning som ledare, men inte heller skapar engagemang. Du vill kanske bara vara schysst, men att vara för snäll eller inte följa upp kan signalera att en uppgift inte är viktig. Sätt tydliga krav, tydliga deadlines, följ upp och säg ”det är viktigt att det blir gjort”. To be kind is to be clear.

After action review

En metod för uppföljning och återkoppling är ”after action review”. Modellen utgår från fyra frågor att ställa till dig och din medarbetare: Vad var målet? Vad blev utfallet? Vad gick bra? Vad gick mindre bra?

– I arbetspsykologin ser vi att uppföljning och återkoppling aktivt och kontinuerligt kan öka arbetsprestationen med 25 procent. Sätt tydliga mål så att det är lätt att följa upp.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.