Nu har ni tyckt till om distansarbete

Veckans vd-fråga Arbetsgivare och arbetstagare fortsätter att brottas med distansarbetet. Den senaste ”Veckans vd-fråga” handlade om vad ni vd:ar tycker om distansarbete egentligen. Så här svarade ni.

Nu har ni tyckt till om distansarbete
Vad tycker vi om distansarbete, egentligen? Foto: Stock Adobe

Om distansarbete är tillämpligt i din organisation – vad tycker du om det? Den frågan ställde vi på sajten och ett svarsalternativ fick en klar dominans: Knappt hälften av er tror på hybridformen ”1–3 dagar på distans, resten på kontoret”. Övriga röster fördelade sig i stort sett jämnt över svarsalternativen att distansarbete ”är likvärdigt med fysisk närvaro på kontoret i fråga om produktivitet, medarbetarengagemang et cetera” och att ”jag gillar det egentligen inte, men känner mig tvungen att tillmötesgå personalens önskemål att få jobba hemma ibland”.

Vågar man dra slutsatsen att de som svarat ser hybridkontoret som en permanent företeelse, oavsett vad man känner inför det? I en studie vid University of Birmingham från detta år trodde 90 procent av cheferna att de blir mer attraktiva för kandidater genom att nämna möjlighet till flexibelt arbete i jobbannonsen. Det indikerar helt klart att distans- och flexibelt arbete har blivit en nyckelfaktor i rekryteringssammanhang.

I samma studie instämde 52 procent av cheferna i att arbete hemifrån förbättrar koncentrationen, 60 procent menade att det ökar produktiviteten och 63 procent ansåg att det höjer motivationen. Det markerar en betydande förändring från tidigare uppfattningar att distansarbete kan leda till minskad produktivitet och motivation. Dessutom ansåg 73 procent av cheferna att flexibla arbetstider ökade produktiviteten.

Starka känslor och åsikter

Å andra sidan: Tjänsteföretaget ISS presenterade nyligen rapporten ”Arbetspusslet” som talar om att åtta av tio svenskar tycker att kontoret är viktigt, samtidigt som sex av tio kontorsarbetande svenskar jobbar hemifrån varje vecka. Den rapporten antyder att arbetsplatskulturen kan hotas av hemarbete. 45 procent uppger att relationen till kollegorna försämras av hemarbete och en femtedel säger att relationen till chefen blir sämre av att jobba hemma.

Dessutom visade ISS undersökning att 46 procent av de unga (18–34 år) känner sig mer motiverade på kontoret än hemma. Medan bara en fjärdedel av de äldre (51–59 år) kände samma sak.

Än har med andra ord inte diskussionerna runt distans- och hybridarbete rasat färdigt. Och knappast känslorna runt företeelsen heller (en handfull av er, åtta procent, svarade faktiskt att distansarbete är ”den sämsta uppfinningen sedan atombomben. Aldrig distansarbete i min verksamhet!”).

I dag har vi laddat upp med en annan fråga som väcker känslor och starka åsikter hos somliga, nämligen alkohol. Ska den finnas på julfesten med jobbet eller inte? Surfa in och berätta vad du tycker.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.