Få HR-chefer i svenska bolagsstyrelser

Ägare & Styrelse En ny analys från HR-techbolaget Exparang och databasföretaget MERIT500 visar att få styrelser välkomnar HR-ledare in i styrelserummet. Endast 4 procent av HR-cheferna i Sveriges största bolag sitter i en styrelse.

Få HR-chefer i svenska bolagsstyrelser
Många styrelser har inte hängt med i hur HR förändrats till strategiskt och affärskritiskt från att ha varit en operationellt driven supportfunktion.

Pandemin har accelererat digitaliseringen och påskyndat förändringar inom arbetslivet. Många av de mest komplexa strategiska utmaningarna bottnar i hur man hanterar personal-, ledarskaps- och styrningsfrågor, kort sagt HR:s främsta kompetensområde.

– Arbetslivet förändras och det behövs styrelsekompetens som kan hjälpa till att driva de frågor som är avgörande för utvecklingen framåt. Men många styrelser har inte hängt med i hur HR förändrats till strategiskt och affärskritiskt från att ha varit en operationellt driven supportfunktion. De som ännu inte insett detta behöver kvickna till nu, säger Lena Bjurner, vd och generalsekreterare för Sveriges HR Förening. Hon har själv lång erfarenhet av ledande HR- positioner, senast som HR- och hållbarhetschef samt medlem av koncernledningen för Scandic Hotels Gruppen.

Svenska bolagsstyrelser har ett fortsatt tufft år framför sig. Flertalet rapporter dokumenterar en konsekvent brist på kvinnor i styrelserummet, och utöver jämställdhetsfrågan, har ESG-agendan och pandemin satt ytterligare press på styrelsearbetet.

Analysen visar att endast 4 procent av HR-cheferna i Sveriges största bolag sitter i en styrelse.

– Vår unika data visar också att den överväldigande majoriteten av dessa HR-chefer, 77 procent, dessutom råkar vara kvinnor. Det är tydligt att det inte stämmer, det som många i marknaden hävdar, att det saknas kvinnliga styrelsekandidater med rätt kompetens och erfarenhet, säger Andrew Suneson Meiling, vd för MERIT500.

Carl Schander, vd för Exparang konstaterar att kompetens som HR-ledare besitter är synnerligen värdefull för styrelser och efterfrågas i allt högre utsträckning internationellt, inte minst av amerikanska bolagsstyrelser.

– Men tyvärr förbises HR-chefer fortfarande ofta i tillsättandet av svenska styrelser. Vår studie visar att det i svenska storbolag finns mer än 400 kvinnliga HR-chefer som står redo tillföra både kompetens och mångfald till i styrelserummet, säger Carl Schander, med en bakgrund från executive search och internationell styrelse- och chefsrekrytering.

Lena Bjurner bekräftar bilden.

– Våra medlemmar driver högst affärsnära HR-avdelningar. De viktiga, strategiska frågorna ligger idag på HR:s bord och vi upplever ett klart ökat intresse för våra frågor. Pandemin har satt HR i ljuset. Trots det blir väldigt få kontaktade för att driva samma arbete i en styrelseroll. Det borde de bli.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.