Det skapar de framgångsrikaste företagen

Företagande Vad skiljer långvarigt framgångsrika företag från andra? Det mest citerade svaret på det inom näringslivet i USA och Europa kommer just nu från Simon Sineks bok ”Start with why” – att framgångsrika företag kommunicerar varför de finns och bygger tillit.

Det skapar de framgångsrikaste företagen
Börja med ett VARFÖR, uppmanar ledarskapsgurun Simon Sinek.

Tänk på roliga dagar på jobbet. När alla fungerar bra ihop, när allt går bra och du kommer hem och känner ”Jag hade kunnat göra det gratis”. Hur skapas en miljö där ledningen och medarbetarna känner så?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi kan inte tvinga fram det. Vi kan betala människor för att komma till jobbet, men viljan att bidra måste komma från motivation, säger Heath Slawner.

Han är en del av Simon Sineks team och berättar mer om vad teamet ser att framgångsrika företag gör.

Det handlar om två skiften. Det första är att gå från att prata om vad och hur företaget producerar till att alltid börja med att prata om varför företaget gör det man gör – i allt från förändringar till varför företaget finns.

”Vi tillverkar fantastiska datorer. De har en snygg design med genomtänkt utvecklad teknik och är lätta att använda.”

I verkligheten är Apple ett av de bolag som börjar med att prata om varför de gör det de gör och sedan kommer in på hur de gör:

”Allt vi gör, det gör vi för att vi tror på att utmana hur det ser ut idag, för vi tror på att teknologi kan ge makt till människor och vi tror på att tänka annorlunda. Vi gör det genom att tillverka fantastiska datorer som har en snygg design med genomtänkt utvecklad teknik och är lätta att använda.”

Heath Slawner.

Heath Slawner lyfter också fram Teslas vd Elon Musk som pratar om jordens överlevnad och barnens uppväxtmiljö innan han berättar om företagets nya bilmodeller.

– Människor köper inte vad vi gör utan varför vi gör det. Om ni inte är tydliga med ert varför, hur ska människor veta varför de ska handla från er?

Han lyfter fram att alla personer, projekt och företag har ett varför, en vilja bakom det vi gör.

– När de förstår det och kommunicerar det ger det en konkurrensfördel. Det inspirerar kunder och medarbetare, säger Heath Slawner.

Förklaringen till att det går hem att tala om ”varför” finns i hur hjärnan är uppbyggd.

”Vad”-delen i hjärnan motsvarar beteendet att vi kommer tillbaka och handlar för att priset är rätt. Genom att tala till ”vad” handlar vi från någon annan om priset är bättre där.

– ”Varför” talar i stället till den del av hjärnan som påverkar beteende och skapar lojalitet, det människor ger extra för att handla just med dig, säger Heath Slawner.

Det andra skiftet som framgångsrika företag gjort är att medvetet bygga upp tillit.

Hög tillit gör att medarbetare och ledning blir trygga, glada, lugna och lyssnar bättre. Låg tillit gör i stället att människor blir ovilliga, ifrågasättande, detaljstyrda, att de håller inne med information och minimerar risker genom att göra så lite som möjligt.

– Låg tillit leder till CYA – Cover your ass – att se till att ingen kan sätta dit en, att tänka på vem som kommer att bli hyllad och vem som får skulden.

Heath Slawner tar ett flygbolag som exempel. Han träffade på en medarbetare som skällde på alla kunder som inte gjorde rätt vid incheckningen. Anledningen: om hon inte såg till att alla följde reglerna kunde hon få sparken.

– Hon visste att ledningen inte skulle stötta henne om hon försökte lösa incheckningen på ett bra sätt. Det enda som var viktigt var reglerna.

Med tillit skulle ledningen i stället säga att ”Vi tar hand om medarbetarna så att de kan ta hand om kunderna som i sin tur gör att det blir lönsamhet för ägarna.”

– Ledningen behöver göra det säkert för medarbetarna att kliva ur sin säkerhetszon. Det är som när någon skrattar åt någon annans idé, då kommer ingen att komma med idéer igen.

Psykologisk trygghet gör helt enkelt att människor vågar bidra och för att skapa det behöver ledare gå före.

– Människor ger tillbaka till den som ger dig något, så du som ledare behöver visa respekt, samarbeta och visa tillit först. Om vi behandlar människor hjärtligt, det är då vi kan skapa känslan att vilja jobba gratis.

Fakta

Använde värderingar för att hantera nedgång

Centralt för företag som engagerar medarbetare och kunder är att de lever efter sitt syfte och sina värderingar. Ett företag som Heath Slawner tar som exempel, lyckades öka engagemanget också i nedgång. Företaget hade på kort tid tappat 30 procent i försäljning. Men eftersom en av företagets värderingar var att medarbetarna var en del av familjen, så var uppsägningar inte ett alternativ. Lösningen blev i stället att alla tvingades att ta fyra veckors obetald semester. – Vd:n sa att det var bättre att alla fick lida lite än att några fick lida mycket. Det här fick engagemanget att gå upp. När människor känner sig trygga kommer de på idéer, så medarbetarna började byta veckor med varandra. Någon som hade råd tog över veckor så att andra kunde ta färre, berättar Heath Slawner.

Fakta

Ny syn på indrivning ökade intäkterna

Att utgå från sitt ”varför”, det vill säga vad man vill med verksamheten, kan öppna för okonventionella och nytänkande lösningar. Heath Slawner berättar om ett indrivningsföretag som anställde människor som var bra på att lyssna. De kunde sitta i timmar och lyssna på varför en person inte kunnat betala sina räkningar. Resultatet: de fick in 300 procent mer av de utestående fordringarna än någon konkurrent lyckades med. – När vi utgår från värderingar förändrar det spelplanen, säger Heath Slawner.

Fakta

Två skiften

Simon Sineks team menar att det är två skiften som behövs för att skapa engagemang på jobbet och de menar att vi i framtiden kommer att skratta åt de företag som inte förstod det. Det ena skiftet är från ”Vad” till ”Varför”, att definiera verksamheten utifrån varför vi finns. Det är ett skifte från lön och vinst till syfte och mening. Det andra skiftet är från att hoppas att tillit skapas till att medvetet bygga hög tillit i relationer. Anledningen till de här skiftena är att människor vill köpa från företag som har en mening och att medarbetare vill jobba för de här företagen.

Fakta

Den gyllene cirkeln

  • Varför. Er mission och vision, ert syfte och era värderingar. Det handlar inte om att tjäna pengar. Svara på frågan varför för allt ni gör: Varför finns vårt företag? Varför driver vi det här projektet? Varför genomför vi den här förändringen? Varför går du upp på morgonen? Varför inför vi den här nya produkten? Varför ska någon bry sig?
  • Hur. Vilka processer och metoder ni använder.
  • Vad. Era produkter och tjänster, det konkreta ni producerar.
Traditionellt utgår företag från vad de gör, för att sedan gå vidare till hur och varför. Poängen som Simon Sineks team vill förmedla är att framgångsrika företag och personer gör tvärt om, de börjar alltid med varför, de kommunicerar först ut varför, sedan hur och vad.

Fakta

Grunden för att stå för sitt syfte

1. Formulera syftet tydligt Uttala ert eget varför, ert ”why”. Det kan inte vara ”tjäna mycket pengar”, utan det måste vara något annat ni vill uppnå, som Tesla som vill skapa en hållbar utveckling. 2. Lev värderingarna Ni kan prata om ”våra värderingar”, men om ni inte har disciplin att hålla er till dem i hur ni agerar och genomför era värderingar så kommer det att förstöra företagskulturen. Ni måste få alla i företaget att leva efter värderingarna. Heath Slawner berättar om ett företag som hade mottot ”Familjen först”, men där medarbetare som pendlade tvingades vara borta mycket från sina familjer. – Sådana saker får medarbetarna att inte känna en koppling till företaget och det gör att de gör ett minimum på jobbet och räknar tiden tills de får gå hem. Det förstör kulturen. 3. Vad blir en följd Naturligtvis måste ni formulera vad ni ska göra, alla delar måste finnas med. Men ni måste inte vara bäst på ”vad”. – Om Apples produkter rent objektivt jämförs med andras i en tabell så är det som sticker ut att de är dyrare, inte bättre, säger Heath Slawner och menar att det fungerar eftersom människor köper ”why”, inte vad.

Fakta

Ekvation för tillit

Tillit = Trovärdighet + pålitlighet + intimitet ———————————————— Självupptagenhet Tillit ökar när de tre delarna i täljaren ökar: Trovärdighet. Att ni vet vad ni pratar om eller är experter på ert område. Pålitlighet. Att komma i tid till möten och att möta deadlines. Intimitet. Förmågan att bygga relationer. Tillit minskar i stället om nämnaren ökar: Självupptagenhet. Ju mer ni gör för er egen vinning i stället för att det är bra för kunden, desto mindre blir tilliten.

Fakta

Se Simon Sinek och Heath Slawner

Vill du höra Simon Sinek och Heath Slawner berätta? Gå in på youtube.com och sök på deras namn. En kortversion av den här artikeln finns i videon ”Heath Slawner – Strategic Communication & Leadership Expert”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.