Bokrecensioner

Boktips Inom strategi, förändringsarbete och ledarskap blir man aldrig fullärd. Här är fyra boktips för att fylla på kunskapsbanken.

Bokrecensioner

Utmaningar kring aktiv förändring

Titel: Organisationsförändringar och förändringsledarskap 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Författare: Dag Ingvar Jacobsen

Förlag: Studentlitteratur

Förändring sker på många olika sätt och kan ha vitt skilda orsaker och drivkrafter. Den här boken erbjuder läsaren konstruktiva tips om hur man skapar en planerad organisationsförändring.

Första delen av boken behandlar frågan om hur det är möjligt för organisationer att aktivt förändra sig för att kunna möta nya utmaningar som de ställs inför. Andra delen behandlar hur organisationer kan genomföra en planerad förändring. Författaren visar att olika förändringsstrategier och olika sätt att leda förändringen kan vara lika effektiva, men i skilda situationer – så det är av största vikt att först luska ut vilken strategi som passar just din organisaton!

Samarbete för problemlösning

Titel: Smart samarbete – mot meningsskapande mikrosystem

Författare: Alexander Löfgren

Förlag: Studentlitteratur

Vår värld blir alltmer sammanlänkad. Därmed ökar också behoven av att tillsammans kunna lösa svåra gemensamma utmaningar. Samarbetsformerna behöver passa både den specifika uppgiften och det organisatoriska sammanhanget – vilket leder till att många samarbeten grusas av alltför komplicerade strukturer. Med hjälp av teoretiska koncept från forskning och praktiska tillämpningar från olika verksamheter presenteras i boken konkreta verktyg för en smartare samarbetsvardag. Boken ger stöd och tips till ledare som systematiskt vill utveckla samarbetet i sin organisation och är en användbar guide för medarbetare som vill bli smarta samarbetare.

Det bästa om problemlösning

Titel: The Crux – How leaders become strategists

Författare: Richard P Rumelt

Förlag: PublicAffairs

Något som alltför ofta misstas för strategi inom företag och myndigheter är en giftig blandning av önsketänkande och ett virvarr av osammanhängande policies. Rickard P Rumelts koncept är att ledare blir effektiva strateger när de fokuserar på utmaningar istället för mål och preciserar de stora utmaningarna inom deras huvudsakliga verksamhet. Bland annat tar Rumelt upp exempel såsom hur Elon Musk identifierade kruxet som ledde till framgångarna med SpaceX, eller hur den amerikanska militären fick pejl på svagheterna med dess stridsstrategi. Boken utnämndes till en av de bästa företagsböckerna 2022 av Financial Times.

Hantera de psykologiska behoven smart

Titel: Behovsanpassat ledarskap: Att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande

Författare: Stefan Söderfjäll

Förlag: Evidensum

Det är, för de allra flesta, ganska självklart att människor som är motiverade till sitt arbete i regel både trivs och presterar bättre än de som inte är motiverade. En av ledarskapets viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att individer ska kunna utveckla en sund motivation till sitt arbete. För att detta ska vara möjligt måste den enskilde ledaren förstå de tre grundläggande psykologiska behoven som människor har, nämligen att känna autonomi, kompetens och samhörighet. Denna bok beskriver hur man som ledare kan anpassa sitt eget beteende för att möta dessa behov hos andra.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.