7 saker som skapar mening med ditt vd-jobb!

Vd-rollen Hur hittar man meningen med sitt jobb som vd? Författaren och HR-profilen Linus Jonkman menar att man utifrån forskningen ganska effektivt kan öka sin positiva känsla kring sitt jobb.

7 saker som skapar mening med ditt vd-jobb!
Det finns många saker som skapar mening med ditt vd-jobb.

När vi tar kontakt med Linus Jonkman har han precis kommit ut med sin tionde bok ”Glöd eller levebröd” med fokus på hur man ska hitta meningen med jobbet. Han har haft många olika roller inom näringslivet och jobbat både med HR och verksamhetsutveckling och dessa erfarenheter kombinerat med vetenskap ligger bland annat till grund för de resonemang han för om meningen med sitt jobb. På frågan om vad som ger en vd, som ofta har en utsatt position, mening lyfter han fram forskaren Walter Decis modell SDT, ”Self Determination Theory”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det handlar om vilka inre drivkrafter man har och den beskriver hur man i stigande grad motiveras, konstaterar Linus Jonkman. Ju närmare man som vd är sina inre drivkrafter ju mer produktiv och innovativ blir man, ju mer nyttjar man sin kapacitet. Och motsatsen, om man inte är engagerad kommer man bildligt inte på några nya idéer i duschen.

Börjar i styrelsen

Det finns enligt Linus Jonkman ett antal grundförutsättningar för att man som vd ska känna motivation. Ofta sätts förutsättningarna redan i uppdraget från styrelsen. Är det väldig begränsat och upplever man sig begränsad av styrelsen leder det ofta till att man upplever mindre mening med jobbet.

Linus Jonkman arbetar med organisationsutveckling och har nyligen get ut boken "Glöd eller levebröd".
Linus Jonkman arbetar med organisationsutveckling och har nyligen get ut boken ”Glöd eller levebröd”. Linus Jonkman arbetar med organisationsutveckling och har nyligen get ut boken "Glöd eller levebröd".

Så den första viktiga biten för att uppleva mening är ”autonomi”. Det innebär att inte vara för detaljstyrd. Självklart måste det finnas någon form av ramar, men man måste själv kunna få ta ut riktning inom dem.

– Man skulle också kunna exemplifiera med att det visserligen är tråkigt att städa, men att om man samtidigt får möblera om rummet så blir det ganska intressant, konstaterar Linus Jonkman. Att använda sin kreativitet utan för mycket begränsningar ger mening.

En del av

Den andra viktiga saken för mening är begreppet ”tillhörande”. Som människa vill man tillhöra ett sammanhang. Vd:n har ofta en ensam roll och då är tipset att inte alltid sitta själv utan att ofta röra sig ute bland medarbetarna, prata med dem och interagera.

Den tredje saken Linus Jonkman pratar om är ”kompetens” och att i detta sammanhang inte uppleva något tak för sin uppgift.

– Vd-rollen är tacksam då den till sin natur är generalistisk, säger han. Man måste lära sig nya saker hela tiden och här är det viktigt att ha mod för förändring.

För det fjärde är ”etik och värderingar” viktiga för meningsfullhet. Man måste tro och stå för det man gör. Man kan exemplifiera med att jobba med en styrelse som man upplever inte har samma etiska värderingar som man själv. Det är väldigt demoraliserande.

Det femte begreppet för mening är ”psykologisk” trygghet. Det handlar om att kunna vara sig själv i ett team.

– För en vd kan det vara att vara sitt äkta jag på jobbet, konstaterar Linus Jonkman. Jag har stött på många vd:ar som är en person hemma och spelar en roll på jobbet. Jag tror det är viktigt som vd att våga vara sig själv och undvika att ha en mask. Det är svårt att vara genuint engagerad om man inte är sig själv.

Använd kreativiteten

Linus Jonkman ser också att vd-rollen håller på att byta skepnad. De vd-utbildningar som finns för större företag, exempelvis från Handelshögskolan, har ofta fokus på siffror, medan den nya rollen går mer mot det mänskliga och vikten att åstadkomma något.

– Siffror är bara en hygienfaktor, säger han. Jag tror det är viktigt att se på det mer mänskliga när det gäller meningen med jobbet.

Generellt menar han att det just är synsättet som hur man ser på sitt jobb som är det viktiga. Kan man på något sätt ge det högre syfte så skapar man alltid en större mening åt det man gör. Här kan behövas kreativitet och egna inre målsättningar att jobba emot.

– Och det är viktigt att leva som man lär, annars funkar det inte för en själv eller för omgivningen, avslutar Linus Jonkman. Och det är också viktigt att den kultur man verkar inom stämmer med det man står för, annars är det bättre att byta jobb som vd.

Fakta

Viktigt för att finna mening med vd-jobbet

 1. Ha tillräcklig autonomi i jobbet. Jobba inte under en styrelse som inte ger något svängrum.
 2. Var ofta ute i organisationen och möt medarbetarna. Du är ensam som vd, så sitt inte ensam på ditt rum.
 3. Ha mod att ständigt lära dig nya saker och att öka din kompetens.
 4. Se till att den etik och de värderingar som styrelsen och företaget står för stämmer med dina värderingar och din etik.
 5. Våga vara dig själv och undvik att gömma dig bakom en mask. Bara så kan du visa genuint engagemang och få med dig medarbetarna.
 6. Stämmer den kultur du försöker verka i med din egen, till exempel genom styrelsen agerande, byt jobb.
 7. Försök alltid hitta ett större syfte med det du gör.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.