Skala upp från ägarlett till ägarstyrt

Krönika En grundare som startar ett företag brinner ofta för sina produkter och tjänster. Entreprenören är nära verksamheten, förstår kunden på en gräsrotsnivå och är ofta mån om detaljerna i kundupplevelsen och involverade i allt. Hen funderar sällan på sin ägarroll utan fokuserar på det operativa för att man i en start måste få ett intäktsflöde. Och ”råkar” ofta bli vd för att man grundade företaget.

Skala upp från ägarlett till ägarstyrt
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

I takt med att bolaget växer får fler kunder och medarbetare, blir frågorna större och komplexare. Tempot är troligtvis fortfarande högt och det är ganska sällan som struktur, ledarskap och ordning och reda är entreprenörens bästa gren.

Detta kompenseras genom andra talanger som kundfokus, förmåga att tänka i nya banor, mod att trampa upp nya vägar och en stark företagskultur.

Så småningom börjar dock entreprenören, i bästa fall, känna av att hur fort hen än springer blir det svårare och svårare att hantera bolaget och en känsla av att aldrig räcka till och vara involverad i allt, är inte lika stimulerande som det en gång var…

För att överleva, fortsätta växa, eller göra det säljfähigt behöver många bolag göra resan att gå från ägarlett till ägarstyrt.

I ett ägarstyrt bolag har entreprenören dragit isär rollerna, ägare, styrelse, vd och det operativa. Och lärt sig när man ska utöva, vilken roll och i vilket forum, samt insett att ingen människa över tid klarar av att hantera samtliga roller om bolaget ska växa. Och den enda rollen som inte kan släppas är just ägarrollen.

Som ägare bör man fästa blicken utåt på omvärlden med huvudfrågorna: vart ska vi, när ska vi var där och varför? Och manifestera detta i ett enkelt och tydligt ägardirektiv. Säkerställa ett aktivt styrelsearbete och helst med mer än en extern ledamot där man diskuterar, vad behöver vi göra för att nå till den önskade destinationen? Vilka strategier ska ta oss dit. En extern vd säkerställer hur det ska genomföras. Ett ägarstyrt bolag innebär inte att företaget blir trögare, tvärtom. Det innebär att man blir mer fokuserad och bättre på den roll man utövar.

Att gå från ägarlett till ägarstyrt innebär även att omvandla humankapital till strukturkapital. Det vill säga man behöver säkra rutiner och processer i bolaget utan att kväva entreprenörsandan. Att göra ett bolag skalbart innebär även att man ska kunna plocka bort ägaren samt eventuella nyckelspelare och bolaget ska kunna fortsätta utvecklas. Ett ägarstyrt bolag skapar inte bara trygghet för ägare och styrelse utan gör det också mer attraktivt för potentiella köpare genom att minimera risker och det ökar värdet på bolaget.

Att gå från ägarlett till ägarstyrt är inte gjort i en handvändning. Det kräver självinsikt, god planering och att man börjar i tid. Det är lite som att flyga en jumbojet. Det kräver förberedelser och kraft i början när man ska lyfta, men väl uppe bland molnen går det på autopilot och man kan luta sig tillbaka. Så vill du lyfta företaget till himlen eller stanna kvar på marken? Valet är ditt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.