6 åtgärder för att stötta unga chefer

Ledarskap Unga chefer är motiverade, drivna och sitter på digital kunskap. Men forskning visar att de också upplever sämre arbetsmiljö och skattar sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor. Här är sex tips på hur ni kan stötta era unga chefer.

6 åtgärder för att stötta unga chefer
Enligt forskarna behöver chefsrollen förtydligas för att unga chefers arbetsmiljö ska förbättras. Foto: Adobe Stock

Sverige står inför stora pensionsavgångar av personer i chefspositioner, vilket innebär att långsiktig stabilitet inom organisationer är beroende av yngre ledare. Ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Karolinska Institutet visar att chefer i åldrarna 19 till 29 år upplever sämre arbetsmiljö och skattar sin mentala hälsa sämre än äldre medarbetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många unga chefer tycker bland annat att chefsrollen är otydlig. De upplever större emotionella krav och tycker det är att få vara med och påverka, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet.

Yngre chefer uppger också i högre grad att de är utmattade och nedstämda och har en lägre grad av återhämtning än äldre kollegor.

Guide för att göra skillnad

Forskarna föreslår ett antal åtgärder för att stötta unga chefer:

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen.
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat, förväntningar.
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner, närhet till närmaste chef/HR. 
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas, be om hjälp, utvecklas. 
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda den belastning många upplever.

Saker som introduktionsprogram och trygg organisationskultur är inget nytt för de flesta, men Hanna Irehill förklarar vikten av dem i ljuset av ljust denna åldersgrupp, som det fortfarande finns relativt få kvalitativa studier om.

Fakta

Om forskningsprojektet

Det genomfördes mellan 2018 och 2023 och finansieras av Afa Försäkring. Är en del av programmet ”Ung i arbetslivet”.

– Även om råden är allmängiltiga så är de ännu viktigare när det kommer till unga chefer eftersom de inte mår bra. Något måste göras för att motivera dem att stanna kvar och utvecklas.

Varför ska man anställa unga chefer om de mår sämre i rollen?

– De har enorm utvecklingspotential, digital kunskap och bidrar med nya perspektiv. Det finns ett värde i att ha en breddad grupp på en arbetsplats, och vi behöver också att de kliver upp på chefsroller utifrån det demografiska läget i samhället. De måste också få chans att växa över tid. Jag tycker inte man ska hindra unga från att bli chefer, bara anpassa, säger Hanna irehill.

Läs hela guiden här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.