5 tips för att lyckas införa human lean

Förändringsledning Bengt Halling, forskare vid Högskolan i Gävle, har studerat lean i industri och vård och varit med och implementerat human lean inom industrin i tio år och hans övertygelse är lean måste kopplas till ett hälsosammanhang. Han ser hälsa, hur man mår på jobbet, som en grundläggande resurs för människors förmåga.

5 tips för att lyckas införa human lean

– För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i, säger Bengt Halling och fortsätter:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ta reda på vad människor behöver för att arbetet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart och bygg en arbetsplats som skapar just den känslan.

Han berättar att en forskare uttryckt vad han menar väldigt bra: ”Ledarskap handlar inte bara om att skapa visioner, det handlar också om att inte släcka engagemang”.

Företag borde intressera sig mycket mera för hälsa menar Bengt, eftersom lean bygger på människors engagemang och alla tänker och samarbetar bättre om de mår bra. Att ha en arbetsplats där människors förmåga inte tas tillvara är med lean-terminologi slöseri.

– Eftersom lean bygger på människors engagemang, måste arbetet först upplevas som meningsfullt, då det är den motiverande komponenten som skapar engagemang.

Mycket av det här med vilka verktyg man behöver, det kan man gå ner och fråga dem på golvet, säger Bengt. För när de får chansen att verkligen berätta, då vet de mycket väl vad de skulle vara hjälpta av, men det kräver det japanerna kallar, ”go gemba” – att gå till platsen där de händer.

– Ja, men vi går ju i verksamheten, säger chefer när jag träffar dem. Men det är inte att gå i verksamheten som är det viktiga utan vad man gör när man går i verksamheten.

Det är de egna cheferna som ska stödja och hjälpa till, det bygger tillit och respekt också och är helt avgörande framöver, poängterar han. Så gjorde Toyota, originalet, och de satte värdeskaparna i fokus.

– Men hos oss har jag en känsla av att lean-verktygen är i fokus och där blir det tokigt på en gång tror jag.

Använder man konsulter, förklarar Bengt, så ska de lära upp de egna cheferna hur de ska göra för att skapa engagemang hos medarbetarna, annars står cheferna där svarslösa när konsulterna försvunnit och det är ju ett bra sätt att ta kål på engagemang.

Han har frågat chefer på företag som anses som mycket framstående när det gäller lean. ”Hur många ledarskapsutbildningar har ni gått?” Och då är det jättemånga de har gått.

– Men så frågar jag: ”Hur många ledarskapsträningar har ni gått då?” Och då är det aldrig någon som säger något.

Hans tidigare samarbeten med Scania och Peter Magnusson vid axelmontage och motorfabriken i Södertälje har gett positiva resultat

– Resultatet blev att produktiviteten och kvaliteten ökade, samtidigt som antalet rehabfall minskade och frisknärvaron ökade.

Samarbetet med Peter Magnusson som nu är platschef för montering och logistik vid Scanias fabrik i Oskarshamn har fortsatt. Under 2019 har Bengt Halling arbetat med ledarskapsutveckling för chefer på Scania i Oskarshamn, deltagit i tavelmöten, gått med cheferna ut i verksamheten och haft föreläsningar.

För mig är det roliga att vara ute i verksamheten och samarbeta med chefer och medarbetare och göra teori till praktik och se att det fungerar, säger Bengt Halling.

Positiva resultat har även uppnåtts i samarbete med till exempel Scandymet och Fagersta Stainless.

– Det handlar om att skapa optimala förutsättningar för människor att kunna göra sitt bästa på jobbet varje dag och därför behöver de uppleva arbetssituationen som meningsfull, begriplig och hanterbar, avslutar Bengt Halling.

5 tips för att lyckas införa human lean

• Sätt värdeskaparna i fokus.

• Chefer måste vara mycket mera deltagande och stödjande i verksamheten.

• Förbered medarbetarna på en förändring så de förstår varför och vad det kommer att innebära.

• Låt det ta tid att införa lean och inte bli en panikåtgärd vid röda siffror.

• Bygg lean utifrån identifierbara behov och en klar vision om vad som ska uppnås.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.