5 förslag på hur man skapar bättre möten

Organisationen I en artikel i Harvard Business Review ger mötesexperten Paul Axtell 5 tips på hur möteskulturen i ett företag kan förbättras.

5 förslag på hur man skapar bättre möten

Problem 1.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En eller två personer dominerar samtalen och ingen gör något åt detta

Att göra när mötet inleds:

– Låt deltagarna veta att alla ska få en chans att bidra med sina synpunkter kring varje fråga.

– Berätta att man inte kommer att lämna frågan om någon fortfarande har något att säga eller att fråga om.

– Be deltagarna att stänga av sin mobiltelfon och fokusera på varje person som talar.

Att göra under mötet:

– Ha full koncentration på och låt varje person fullfölja sina tankegångar. Om man gör detta kommer personer som har lust att dominera att begränsa sig. Det är lättare att bara prata på om ingen lyssnar.

– Om du upplever att någon pratar för mycket be dem att också låta andra få komma med i diskussionen.

– När någon blir avbruten be dem att slutföra sina tankegångar.

Efter mötet:

– Om det är någon som pratar för mycket eller för länge berätta för dem att du vill ha lite mer balanserade möten.

Problem 2.

Min chef leder inte mötet på ett tillräckligt effektivt sätt

Om den chef som ska leda mötet saknar färdigheter för att göra detta effektivt föreslå att du hjälper hen med agendan. Samla in lämpliga ämnen från gruppen och skicka gärna ut agendan i förväg till de som ska vara med på mötet. Om du har gruppens förtroende kan du även föreslå att du leder mötet istället för chefen.

 

Problem 3.

I många möten förmedlas bara information som lika gärna kunde ha sänts ut via e-post

Gör en lista på vilka ämnen som du kan göra en agenda av. Några förslag på frågor att ställa sig för att kunna identifiera rätt ämnen:

– Vad måste den här gruppen tala om?

– Vad behöver vi lära oss?

– Vad måste vi skapa en gemensam förståelse för?

– Vad gör oss sömnlösa?

För varje ämne föreslå önskvärt utfall och den tid som behövs för att uppnå detta. Om ni arbetar bra med en eller två frågor i varje möte behövs mindre tid för att dela information.

Problem 4.

Ingen är uppmärksam på vad som sägs eftersom deltagare är upptagna med sina mobiltelefoner eller med sina laptops

Du kan acceptera en del störningar om det händer någon enstaka gång men om deltagare regelbundet skickar eller tar emot SMS eller e- post kan det förhindra ett meningsfullt deltagande. Att skapa nya normer kring detta är ledningens ansvar. Om man tillåter ett sådant beteende skapas en farlig norm som säger att störningar är OK.

Om det vekar svårt att ändra en kultur som tillåter detta börja med dig själv som ledare. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt kollegor ser att du är helt närvarande i mötet medan andra inte är det. De kommer då att följa ditt exempel.

Problem 5.

Samma saker diskuteras eftersom ingenting hänt mellan mötena

Skicka ut en summering av mötet inom en timme efter att det avslutats eller åtminstone innan dagens lut. Låt någon följa upp med alla deltagare mellan mötena kring hur ärendet utvecklas. Håll koll på hur många ärenden som avslutas- sikta på 85 procent. Om avsluten minskar stanna då upp och prata med medlemmarna i gruppen om vad som kan hjälpa alla att komma upp på banan igen.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.