3 tips till chefer för att uppmuntra utveckling på arbetsplatsen

Kompetensutveckling En ny undersökning visar att nästan hälften av alla svenskar, 45 procent, tycker att det främst är upp till dem själva att hålla koll på vad som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. Bara fem procent tycker att chefen bär huvudansvaret för medarbetarens utveckling.

3 tips till chefer för att uppmuntra utveckling på arbetsplatsen

ManpowerGroups nya undersökning Manpower Work Life visar att chefen inte bär huvudansvaret för medarbetarens utveckling – enligt de anställda själva.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Medarbetare gynnas såklart mest när de själva är delaktiga i sin egen yrkesutveckling, och minst då de lägger hela ansvaret på chefen. För att stå sig på en ständigt föränderlig arbetsmarknad gäller det att man tar ansvar och visar intresse för sin egen kompetensutveckling, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Många tycker att det främst är upp till dem själva att ta ansvar för utvecklingen på jobbet. Hela 45 procent svarar antingen att det helt och hållet eller mestadels är upp dem själva att hålla koll på vad som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. Men ännu fler, 48 procent, ser det som ett delat ansvar. Ju äldre man blir, desto mer ser man det som det egna ansvaret att hålla reda på vad som behövs för att utvecklas i yrkesrollen. Endast 5 procent svarar att chefen har huvudansvaret för ens egen utveckling.

– På en bra arbetsplats är medarbetaren delaktig i sin egen karriärsresa och känner att hen kan och får ta eget ansvar. Chefer bör coacha medarbetarna till att ständigt utvecklas och skapa en arbetsmiljö där de anställda känner frihet att testa nytt. Tidigare undersökningar har visat att det upplevs som den mest effektiva formen av kompetensutveckling, berättar Elisabeth Skol.

Framför allt är det chefer som förespråkar det egna ansvaret. Hela 63 procent av cheferna i undersökningen svarar att det främst är upp till dem själva att hålla koll på vad som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. Men enligt medarbetarna föregår inte alla chefer med gott exempel i den frågan. 39 procent svarar att deras närmaste chef inte är en särskilt bra eller inte alls en bra förebild när det gäller att lära sig nya saker. Sex av tio, 61 procent, tycker dock att chefen är en mycket bra eller ganska bra förebild.

– En bra chef har stor betydelse som coach, förebild och kulturbärare. De företag som satsar på att stötta och utveckla sina chefers förmågor får mer motiverade medarbetare och ökar chanserna att både attrahera, rekrytera och behålla anställda, säger Elisabeth Skol.

3 tips till chefer för att uppmuntra utveckling på arbetsplatsen

1 Se dig som en talangutvecklare. Arbeta hårt för att skapa en företagskultur som välkomnar förändring och ge medarbetarna en tydlig vision och vägbeskrivning framåt. Se utvecklingen av deras kompetenser som ett strategiskt vägval.

2 Rekrytera inlärningsförmåga. Rekrytera personer med en vilja att ständigt fortsätta utvecklas. Viljan att lära sig nytt är individens nyckel till att fortsätta vara anställningsbar och företagets nyckel till att vara utvecklingsbar.

3 Välkomna idéer. Nya affärsmöjligheter börjar alltid med en idé. Uppmuntra medarbetarna att tänka nytt, vidareutveckla idéer och testa dem på andra för återkoppling. Fira även era misslyckanden och beröm medarbetarna för att de vågade prova något nytt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.