3 förutsättningar för ett åldersmedvetet ledarskap

Äldre medarbetare En ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft visar att chefens intresse för att behålla den äldre medarbetaren är en viktig faktor för beslutet när man vill gå i pension.

3 förutsättningar för ett åldersmedvetet ledarskap
Foto: Adobe Stock

Ett åldersmedvetet ledarskap under hela arbetslivet kan göra att en organisation blir mer effektiv, och är samtidigt centralt för att seniorers kunskap och erfarenhet ska tas tillvara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi vet att motivation och trivsel på jobbet i hög utsträckning påverkas av relationen och förtroendet från chefen. Det är därför helt naturligt att ett aktivt åldersmedvetet ledarskap gör att fler vill stanna kvar i arbetslivet, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Rapporten Chefens betydelse för ett längre arbetsliv är skriven av Ewa Wikström, professor i management och organisation vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Roy Liff, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås samt forskare vid Göteborgs universitet. Forskningsgenomgången belyser vad ett åldersmedvetet ledarskap är, och visar bland annat hur viktig chefens roll är för att förlänga arbetslivet för fler.

Åldersmedvetet ledarskap innebär att chefen tar hänsyn till olika individuella aspekter för att alla ska kunna uppnå personliga mål och samtidigt bidra till organisationens övergripande mål. Ett effektivt åldersmedvetet ledarskap behöver inkludera hela arbetslivet, eftersom det är tydligt att det inte enbart är tiden strax före pensionering som påverkar individers pensionsbeslut.

Rapporten pekar ut tre centrala förutsättningar för ett åldersmedvetet ledarskap som leder till ett längre arbetsliv.

1) Chefers syn på kunskap och kunnande behöver omdefinieras eftersom äldres kunskap ofta nedvärderas i relation till yngres kunskap. Om detta görs kan det förhindra att organisationer förlorar värdefull kunskap.

2) Chefer behöver anpassa HR-rutiner utifrån anställdas behov och önskemål i stället för standardiserade rutiner, så att de inte normerar utträdet från arbetslivet vid en särskild ålder.

3) HR-funktionen i en organisation behöver aktivt arbeta med att vinna förståelse för ett åldersmedvetet ledarskap på alla nivåer. HR-funktionen är central för att synliggöra äldres kunnande för operativa chefer och yngre medarbetare.

– Chefers användning av generella HR-rutiner skapar inte flexibla lösningar som passar människor i olika åldrar. Snarare leder sådana rutiner till att värdet av äldres erfarenheter och kompetens devalveras och därför motverkas också ett förlängt arbetsliv, menar Ewa Wikström och Roy Liff.

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för senior arbetskraft. I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.

Detta är den tionde rapporten i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under det närmaste året.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.